ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pia

P IY1 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pia-, *pia*
Possible hiragana form: ぴあ
English-Thai: Longdo Dictionary
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piano(n) เปียโน (เครื่องดนตรี), Syn. pianoforte
piano(adj) เกี่ยวกับเปียโน
piano(adj) แผ่วเบา, See also: อ่อนหวาน, นุ่มนวล, Syn. soft
piano(adv) อย่างแผ่วเบา, See also: อย่างอ่อนหวาน, อย่างนุ่ม, อย่างนุ่มนวล, Syn. softly
piazza(n) ตลาด
piazza(n) ระเบียง, See also: เฉลียง
piazza(n) บริเวณลานสาธารณะของเมือง (โดยเฉพาะในอิตาลี), Syn. town square
pianist(n) นักเล่นเปียโน
pianissimo(adj) แผ่วเบามาก, See also: นิ่มนวลมาก, Ant. fortissmo
pianissimo(adv) อย่างแผ่วเบามาก, See also: อย่างนิ่มนวลมาก, Ant. fortissmo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piano(พีแอน'โน) n. เปียโน pl. pianos
piazza(พีแอซ'ซะ,-แอท'ซะ,-แอด'ซะ) n. บริเวณลานสาธารณะของเมือง (โดยเฉพาะในอิตาลี) ,ตลาด,ระเบียง,เฉลียง,ทางเดินที่มีหลังคา pl. piazzas,piazze
aesculapian(เอส' คิวเล' เพียน) adj., n. เกี่ยวกับ Aesculapius, เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, หมอ., Syn. Esculapian
amblyopia(แอมบลอโอ' เฟีย) n. ภาวะสายตาเสียที่หาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้. -amblyopic adj.
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
anisometropia(แอนนิโซมิโทร' เพีย) n. อำนาจการหักเหแสงของนัยต์ตาสองข้างไม่เท่ากัน
apian(เอ'เพียน) adj. เกี่ยวกับผึ้ง
apiarian(เอพิแอ'เรียน) adj. เกี่ยวกับผึ้งหรือการเลี้ยงผึ้ง
apiary(เอ'พิเออรี) n. ที่เลี้ยงผึ้ง,รังผึ้ง. -apiarist n., Syn. beehive
asclepiadaceous(อะคลิพีอะเด'เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก milkweed

English-Thai: Nontri Dictionary
pianist(n) นักเปียโน
piano(n) เปียโน
pianoforte(n) เปียโน
piazza(n) เฉลียง,ระเบียง,ลาน,ตลาด
apiary(n) ที่เลี้ยงผึ้ง
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป
expiation(n) การตอบแทน(ความผิด),การล้างบาป,การลบล้าง,การไถ่ถอน(ความผิด)
inexpiable(adj) ชดใช้ไม่ได้,ลบล้างไม่ได้
myopia(n) สายตาสั้น
opiate(n) ยาเข้าฝิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pia materเยื่อเพีย, เยื่อหุ้มสมองชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pia materเยื่อเพีย, เยื่อหุ้มสมองชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piastrinaemia; piastrinemia; thrombocythaemia; thrombocythemiaภาวะเกล็ดเลือดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piastrinemia; piastrinaemia; thrombocythaemia; thrombocythemiaภาวะเกล็ดเลือดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pianistsนักเปียโน [TU Subject Heading]
Pianoเปียโน [TU Subject Heading]
Piano musicดนตรีบรรเลงเปียโน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Piaffe(n) a cadenced trot executed by the horse in one spot

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
piaAfter a while she began to play the piano again.
piaAfter a year's practice, she plays the piano after a fashion.
piaAnd I was fourteen years old before I touched a piano for the first time.
piaAnn cannot be playing the piano.
piaA piano is expensive.
piaA piano is expensive, but a car is more expensive.
piaAs a pianist, he is far above me.
piaBecause of the bad weather, my piano teacher suggested that I go home early.
piaBeethoven goes to the piano, sits down at it, and begins to play.
piaBetty can play the piano.
piaCan he play the piano?
piaCan you play the piano?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียโน(n) piano, Example: นอกจากว่ายน้ำเก่งแล้วเธอยังเล่นเปียโนเก่งขนาดเป็นครูสอนเปียโนระดับกลาง, Count Unit: หลัง
เปียโน(n) piano, Example: นอกจากว่ายน้ำเก่งแล้วเธอยังเล่นเปียโนเก่งขนาดเป็นครูสอนเปียโนระดับกลางได้, Count Unit: หลัง, Thai Definition: เครื่องดนตรีชนิดเครื่องดีด มีคีย์เสียงต่างๆ ใช้เล่นประสานให้เป็นเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอธิโอเปีย[Ēthiōpīa] (n, prop) EN: Ethiopia  FR: Éthiopie [f]
จิงโจ้[jingjō] (n) EN: kangaroo ; marsupial  FR: kangourou [m]
การชดเชยความผิด[kān chotchoēi khwāmphit] (n, exp) EN: expiation
การล้างบาป[kān lāng bāp] (n, exp) EN: expiation  FR: absolution [f]
การร้องเจี๊ยบ ๆ[kān røng jīep-jīep] (n, exp) FR: piaulement [m]
ขี้เหนียว[khīnīo] (adj) EN: stingy ; miserly ; mean  FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
ขี้ตระหนี่[khītranī] (adj) EN: stingy ; miserly  FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
คนขี้เหนียว[khon khīnīo] (n, exp) EN: miser  FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
คนขี้ตระหนี่[khon khītranī] (n, exp) EN: miser ; niggard ; skinflint  FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
ลาน[lān] (n) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall  FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIA P IY1 AH0
PIATT P AY1 AH0 T
PIANA P IY0 AE1 N AH0
PIANO P IY0 AE1 N AH0
PIANO P IY0 AE1 N OW0
PIAGET P IY2 AH0 ZH EY1
PIATEK P IY0 AA1 T EH0 K
PIANOS P IY0 AE1 N OW0 Z
PIASIO P IY0 AE1 S IY0 OW0
PIANKA P IY0 AA1 NG K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piano (j) pjˈaːnou (p y aa1 n ou)
piano (n) pˈɪˈænou (p i1 a1 n ou)
pianos (n) pˈɪˈænouz (p i1 a1 n ou z)
piazza (n) pˈɪˈætsə (p i1 a1 t s @)
pianist (n) pˈɪəʳnɪst (p i@1 n i s t)
pianola (n) pˈɪəʳnˈoulə (p i@1 n ou1 l @)
piastre (n) pˈɪˈæstər (p i1 a1 s t @ r)
piazzas (n) pˈɪˈætsəz (p i1 a1 t s @ z)
Piacenza (n) pˌɪəʳtʃˈɛnzə (p i@2 ch e1 n z @)
pianists (n) pˈɪəʳnɪsts (p i@1 n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap, #403 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] disc; sheet, #430 [Add to Longdo]
[piàn, ㄆㄧㄢˋ, ] a slice; piece; flake; thin; slice; classifier for movies, DVDs etc, #430 [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] bank note; ticket; a vote, #1,063 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] sheet; piece of writing; classifier for written items: chapter, article, #1,390 [Add to Longdo]
漂亮[piào liang, ㄆㄧㄠˋ ㄌㄧㄤ˙, ] pretty; beautiful, #1,509 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical, #1,880 [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive, #2,918 [Add to Longdo]
[piàn, ㄆㄧㄢˋ, / ] to cheat; to swindle; to deceive; to fool; to hoodwink; to trick, #2,967 [Add to Longdo]
[piāo, ㄆㄧㄠ, / ] to float, #3,851 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Piapia [ornith.]Piapiac [Add to Longdo]
Pianist {m}pianist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
アッピア街道[アッピアかいどう, appia kaidou] (n) Appian Way [Add to Longdo]
アップライトピアノ[appuraitopiano] (n) upright piano [Add to Longdo]
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
アピアランスマネー[apiaransumane-] (n) appearance money [Add to Longdo]
イアピアス[iapiasu] (n,vs) ear piercing [Add to Longdo]
エチオピア[echiopia] (n) Ethiopia [Add to Longdo]
エチオピア区[エチオピアく, echiopia ku] (n) Ethiopian (zoogeographical region) [Add to Longdo]
エチオピア語[エチオピアご, echiopia go] (n) Ethiopic (language, languages) [Add to Longdo]
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from [Add to Longdo]
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]
ピアグループ[ぴあぐるーぷ, piaguru-pu] peer group [Add to Longdo]
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader [Add to Longdo]
ピアツーピア[ぴあつーぴあ, piatsu-pia] peer-to-peer [Add to Longdo]
ピアフ[ぴあふ, piafu] PIAFS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pia
   n 1: perennial herb of East Indies to Polynesia and Australia;
      cultivated for its large edible root yielding Otaheite
      arrowroot starch [syn: {pia}, {Indian arrowroot}, {Tacca
      leontopetaloides}, {Tacca pinnatifida}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top