ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paraguay

P EH1 R AH0 G W EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paraguay-, *paraguay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Paraguay(n) ปารากวัย
Paraguay(n) ประเทศปารากวัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paraguay(แพ'ระเกว,-ไกว) n. ชื่อประเทศในภาคกลางของอเมริกาใต้, See also: Paraguayan adj., n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาเบเหลือง[tābē leūang] (n, exp) EN: Silver trumpet tree ; Tree of gold ; Paraguayan silver trumpet tree

CMU English Pronouncing Dictionary
PARAGUAY P EH1 R AH0 G W EY2
PARAGUAYAN P EH2 R AH0 G W AY1 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Paraguay (n) pˈærəgwaɪ (p a1 r @ g w ai)
Paraguayan (n) pˌærəgwˈaɪən (p a2 r @ g w ai1 @ n)
Paraguayans (n) pˌærəgwˈaɪənz (p a2 r @ g w ai1 @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴拉圭[Bā lā guī, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄍㄨㄟ, ] Paraguay, #30,626 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paraguay [geogr.]Paraguay (py) [Add to Longdo]
Paraguayer {m}; Paraguayerin {f}Paraguayan [Add to Longdo]
paraguayisch {adj}Paraguayan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Paraguay
   n 1: a landlocked republic in south central South America;
      achieved independence from Spain in 1811 [syn: {Paraguay},
      {Republic of Paraguay}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 paraguay
 
 1. Paraguay.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 asunci6n
 
 1. Asunsion, Paraguay, ın başkenti
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top