ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pvc

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pvc-, *pvc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pvcabbr. polyvinyl chloride

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PVC (permanent virtual circuit)พีวีซี (วงจรเสมือนถาวร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีวีซี(n) PVC, See also: Polyvinyl chloride, Syn. สารพลาสติกพีวีซี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พีวีซี[Phī.Wī.Sī.] (n) EN: PVC  FR: PVC [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PVC-Belag {m}PVC coating [Add to Longdo]
PVC-Beschichtung {f}PVC coating [Add to Longdo]
PVC-Bodenbelag {m}PVC floor coating [Add to Longdo]
PVC-Mantel {m}PVC sheated cable [Add to Longdo]
PVC-Spachtelbelag {m}PVC surfacer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[pa-manentoba-charusa-kitto] (n) {comp} permanent virtual circuit; PVC [Add to Longdo]
ポリ塩化ビニル管[ポリえんかビニルかん, pori enka biniru kan] (n) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
塩ビ管[えんビかん, en bi kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
塩化ビニル管[えんかビニルかん, enka biniru kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
相手固定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] (n) {comp} permanent virtual connection; PVC [Add to Longdo]
相手先固定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] (n) {comp} Permanent Virtual Circuit; PVC [Add to Longdo]
部分的肺静脈還流異常[ぶぶんてきはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubuntekihaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR [Add to Longdo]
部分肺静脈還流異常[ぶぶんはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubunhaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
相手固定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] permanent virtual connection (PVC) [Add to Longdo]
相手先固定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] Permanent Virtual Circuit, PVC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PVC
   n 1: a polymer of vinyl chloride used instead of rubber in
      electric cables [syn: {polyvinyl chloride}, {PVC}]
   2: irregularity of cardiac rhythm; recurrent occurrences can be
     a precursor of ventricular fibrillation [syn: {premature
     ventricular contraction}, {PVC}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top