ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oriental

AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oriental-, *oriental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oriental(adj) ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเซีย (โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น), See also: ซึ่งเกี่ยวกับประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
orientalist(n) คนเรียนภาษา ศิลปะและอื่นๆ ของประเทศตะวันออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oriental(โอริเอน'เทิล,ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว,ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .

English-Thai: Nontri Dictionary
Oriental(n) ชาวตะวันออก
oriental(adj) มาจากตะวันออก,แวววาว,ชั้นดี
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orientalismคตินิยมแบบตะวันออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oriental fruit flyแมลงวันทอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orientalHe is something of an expert on oriental art.
orientalI have an interest in Oriental ceramics.
orientalShe plans to stay at the Oriental Hotel.
orientalThe article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.
orientalThe article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรกต(n) emerald, See also: oriental sapphire, Example: อาเจือใส่แหวนวงน้อยเป็นแหวนแถว มีมรกตเม็ดเล็กสลับทับทิมและบุษราคัมเล็กจิ๋ว, Count Unit: ก้อน, เม็ด, Thai Definition: แก้วหินสีเขียวใบไม้ในจำพวกนพรัตน์
ชาวตะวันออก(n) easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
กาฬโรค(n) bubonic plague, See also: oriental plague, Example: ปีที่แล้วชาวบ้านแถบนี้ตายเพราะกาฬโรคเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: ชื่อโรคระบาดอย่างร้ายแรงชนิดหนึ่ง มักมีอาการบวมนูนที่รักแร้เป็นต้น
คนเอเชีย(n) easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count Unit: คน
คนเอเชีย(n) easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรพา[būraphā] (adj) EN: oriental  FR: oriental
กาฬโรค[kālarōk] (n, exp) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague  FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กระจงควาย[krajong khwāi] (n, exp) EN: Greater Oriental Chevrotain
กระจงเล็ก[krajong lek] (n, exp) EN: Lesser Oriental Chevrotain
กระจงใหญ่[krajong yai] (n, exp) EN: Greater Oriental Chevrotain
มรกต[mørakot] (n) EN: emerald ; oriental sapphire  FR: émeraude [f]
นากเล็กเล็บสั้น[nāk lek lep san] (n, exp) EN: Oriental Small-clawed Otter
งูเขียวปากจิ้งจก[ngū khīo pāk jingjok] (n, exp) EN: Oriental Whip Snake
งูสิงหางลาย[ngū sing hāng lāi] (n, exp) EN: Common Rat Snake ; Dhaman ; Oriental Rat Snake
นกแอ่นทุ่งใหญ่[nok aen thung yai] (n, exp) EN: Oriental Pratincole  FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENTAL AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L
ORIENTAL AO2 R IY0 EH1 N AH0 L
ORIENTALS AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L Z
ORIENTALS AO2 R IY0 EH1 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oriental (n) ˌɔːrɪˈɛntl (oo2 r i e1 n t l)
orientals (n) ˌɔːrɪˈɛntlz (oo2 r i e1 n t l z)
orientalist (n) ˌɔːrɪˈɛntəlɪst (oo2 r i e1 n t @ l i s t)
orientalists (n) ˌɔːrɪˈɛntəlɪsts (oo2 r i e1 n t @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
樱花[yīng huā, ㄧㄥ ㄏㄨㄚ, / ] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry, #15,135 [Add to Longdo]
银鱼[yín yú, ㄧㄣˊ ㄩˊ, / ] oriental whitebait; slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon, #51,021 [Add to Longdo]
东方日报[Dōng fāng Rì bào, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Oriental Daily News, #77,539 [Add to Longdo]
白萝卜[bái luó bo, ㄅㄞˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] oriental giant radish (Japanese daikon, Raphanus sativus longipinnatus) [Add to Longdo]
绿雀[lǜ què, ㄌㄩˋ ㄑㄩㄝˋ, 绿 / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
芦花黄雀[lú huā huáng què, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
金翅[jīn chì, ㄐㄧㄣ ㄔˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
金翅雀[jīn chì què, ㄐㄧㄣ ㄔˋ ㄑㄩㄝˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] oriental bullfinch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orientale {m}oriental [Add to Longdo]
orientalischoriental [Add to Longdo]
Orientturteltaube {f} [ornith.]Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis); Eastern Turtle Dove [Add to Longdo]
Schwarzschnabelstorch {m} [ornith.]Oriental White Stork [Add to Longdo]
Schwarzhalsibis {m} [ornith.]Oriental Ibis [Add to Longdo]
Bengalengeier {m} [ornith.]Oriental White-backed Vulture [Add to Longdo]
Schopfwespenbussard {m} [ornith.]Oriental Honey Buzzard [Add to Longdo]
Malaienbaumfalke {m} [ornith.]Oriental Hobby [Add to Longdo]
Hopfkuckuck {m} [ornith.]Oriental Cuckoo [Add to Longdo]
Orient-Zwergohreule {f} [ornith.]Oriental Scops Owl [Add to Longdo]
Braunkopf-Bartvogel {m} [ornith.]Oriental Green Barbet [Add to Longdo]
Kleine Feldlerche {f} [ornith.]Oriental Sky Lark [Add to Longdo]
Goldaugentimalie {f} [ornith.]Oriental Yellow-eyed Babbler [Add to Longdo]
Chinarohrsänger {m} [ornith.]Oriental Great Reed Warbler [Add to Longdo]
Gangesbrillenvogel {m} [ornith.]Oriental White-eye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
オリエンタリスト[orientarisuto] (n) orientalist [Add to Longdo]
オリエンタリズム[orientarizumu] (n) orientalism; (P) [Add to Longdo]
オリエンタル[orientaru] (adj-na) (See オクシデンタル) oriental; (P) [Add to Longdo]
オリエンタルショートヘア;オリエンタル・ショートヘア[orientarusho-tohea ; orientaru . sho-tohea] (n) oriental shorthair [Add to Longdo]
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
オリエンタルロングヘア;オリエンタル・ロングヘア[orientaruronguhea ; orientaru . ronguhea] (n) oriental longhair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oriental
   adj 1: denoting or characteristic of countries of Asia;
       "oriental civilization"
   n 1: a member of an Oriental race; the term is regarded as
      offensive by Asians (especially by Asian Americans) [syn:
      {Oriental}, {oriental person}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top