ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oreo

AO1 R IY0 OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oreo-, *oreo*
Possible hiragana form: おれお
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arboreous(อาร์บอ'เรียส) adj. ปกคลุมไปด้วยต้นไม้,คล้ายต้นไม้
moreoveradv. นอกจากนั้น,อนึ่ง., Syn. besides

English-Thai: Nontri Dictionary
moreover(adv) ยิ่งกว่านั้น,นอกจากนั้น,อนึ่ง,นอกเหนือจากนั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Oreo cookie, what's the best part of an Oreo cookie?ความทรงจำได้กลายมาเป็นน้ำตา ที่รินไหลออกมาเอง.. Full House (1987)
If something were to happen to you, Farmer candy sprinkles, MM's, Oreo cookies there's no amount of topping that would cover the amount of guilt that I would have.ถ้าบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณล่ะ ฟาร์มเมอร์... ...แคนดี้สปริงเกิ้ลส์ เอ็มแอนด์เอ็ม โอริโอ้คุกกี้... ...ไม่มีผลตามมาที่ดีหรอก... The Astronaut Farmer (2006)
Slip it under your tongue, it's a high-concentrate polymer they put in Oreo cookies.อมไว้ใต้ลิ้น เป็นโพลิเมี่ยมเข้มข้น แบบเดีpวกับที่เค้าใส่ไว้ใน โอรีโอ้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
When we get together we're like an Oreo cookie covered in sweat.เมื่อเราได้รับร่วมกัน เราเช่นคุกกี้โอรีโอ ปกคลุมไปด้วยเหงื่อ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Mother, Oreo smoothie, now!แม่, โอรีโอปั่น, Book now! The Hangover Part III (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทบาท[botbāt] (n) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography  FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
นอกจากนั้น[nok jāk nan] (x) EN: then ; moreover ; besides  FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela
นอกจากนี้[nok jāk nī] (x) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond  FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; en dehors de cela ; outre ceci
ยิ่งกว่านั้น[ying kwā nan] (conj) EN: more than that ; moreover ; furthermore  FR: en outre ; de plus ; en plus de cela
ยิ่งไปกว่านั้น[ying pai kwā nan] (conj) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides  FR: en plus de cela

CMU English Pronouncing Dictionary
OREO AO1 R IY0 OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
オレオレジン[oreorejin] (n) oleoresin [Add to Longdo]
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
カワスズメ属[カワスズメぞく, kawasuzume zoku] (n) Oreochromis (genus of tilapiine cichlids in the fish family Cichlidae endemic to Africa and the Middle East) [Add to Longdo]
コリオグラファー[koriogurafa-] (n) choreographer [Add to Longdo]
コレオグラフィー[koreogurafi-] (n) choreography [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  oreo
      n 1: chocolate cookie with white cream filling [syn: {oreo},
           {oreo cookie}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top