ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oralle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oralle-, *oralle*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koralle {f} | Korallen {pl}coral | corals [Add to Longdo]
Korallenriff {n}; Korallenbank {f}coral reef; coralbank [Add to Longdo]
Korallenriff-Aquarium {n}reef-tank [Add to Longdo]
vor allem above all >[Add to Longdo]
vor allem; zunächst first of all >[Add to Longdo]
Korallenmöwe {f} [ornith.]Audouin's Gull (Larus audouinii) [Add to Longdo]
Indioralle {f} [ornith.]Russet-crowned Crake [Add to Longdo]
Korallenfruchttaube {f} [ornith.]White-bibbed Fruit Dove [Add to Longdo]
Korallenschnabelvanga [ornith.]Coral-billed Nuthatch [Add to Longdo]
Korallenschnabelsäbler {m} [ornith.]Coral-billed Scimitar Babbler [Add to Longdo]
Anemonen-Pilzkoralle {f} (Heliofungia actiniformis) [zool.]long tentacle plate coral [Add to Longdo]
Bäumchen-Weichkoralle {f} (Dendronephthya spp.) [zool.]flower coral [Add to Longdo]
Becherkoralle {f} (Turbinaria spp.) [zool.]cup coral [Add to Longdo]
Blasenkoralle {f} (Plerogyra spp.) [zool.]bubble coral [Add to Longdo]
Blumenkohlkoralle {f}; Broccolikoralle {f} (Cladiella spp.) [zool.]cauliflower coral [Add to Longdo]
Bohnenkoralle {f}; Hammerkoralle {f} (Euphyllia ancora) [zool.]hammer(head) coral [Add to Longdo]
Broccoli-Koralle {f}; Blumenkohl-Koralle {f} (Nephthea sp.) [zool.]tree coral [Add to Longdo]
Fingerkoralle {f} (Caulastrea spp.) [zool.]branch coral [Add to Longdo]
Fingerkoralle {f} (Lobophytum spp.) [zool.]finger mushroom coral [Add to Longdo]
Gelappte Lederkoralle {f} (Sinularia dura) [zool.]cabbage coral [Add to Longdo]
Gelbe Korallengrundel {f} (Gobiodon okinawae) [zool.]yellow clown goby [Add to Longdo]
Geweihkoralle {f} (Acropora spp.) [zool.]staghorn coral [Add to Longdo]
Hirnkoralle {f} (Favia spp.; Favites spp.) [zool.]closed brain coral [Add to Longdo]
Kelchkoralle {f} (Tubastrea spp.) [zool.]tube coral [Add to Longdo]
Kristallkoralle {f} (Galaxea fascicularis) [zool.]tooth coral [Add to Longdo]
Orgelkoralle {f} (Tubipora spp.) [zool.]pipe organ coral [Add to Longdo]
Pilzkoralle {f} (Fungia spp.) [zool.]short tentacle plate coral [Add to Longdo]
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]mushroom coral [Add to Longdo]
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]toadstool (leather) coral [Add to Longdo]
Porenkoralle {f} (Goniopora spp.) [zool.]flower pot coral [Add to Longdo]
Rosenkoralle {f} (Cynarina spp.); Solitärkoralle {f} (Scolymia) [zool.]button coral [Add to Longdo]
Rosenkoralle {f} (Trachyphyllia spp.); Doldenkoralle {f} (Lobophyllia spp.) [zool.]open brain coral [Add to Longdo]
Salatblatt-Koralle {f} (Pectinia paeonia) [zool.]lettuce coral [Add to Longdo]
Spitze Blasenkoralle {f}; Ballonkoralle {f} (Physogyra lichtensteini) [zool.]pearl coral [Add to Longdo]
Stachelkoralle {f}; Pickelkoralle {f} (Hydnophora spp.) [zool.]horn coral [Add to Longdo]
Steinkoralle {f} [zool.]hard coral [Add to Longdo]
Weichkoralle {f} [zool.]soft coral [Add to Longdo]
Weihnachtsbaumkoralle {f} (Studeriotes longiramosa) [zool.]Christmas tree coral [Add to Longdo]
Wunderkoralle {f} (Catalaphyllia spp.) [zool.]elegance coral; elegant coral [Add to Longdo]
Zungenkoralle {f} (Herpolitha spp.; Polyphyllia spp.) [zool.]tongue coral [Add to Longdo]
Zungenkoralle {f} (Polyphyllia talpina) [zool.]slipper coral [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
珊瑚礁[さんごしょう, sangoshou] Korallenriff [Add to Longdo]
環礁[かんしょう, kanshou] Atoll, ringfoermige_Koralleninsel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top