ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

otc

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -otc-, *otc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blotch(บลอทชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยหรือจุดขนาดใหญ่,รอยเปื้อน,โรคด่างพร้อยในพืช,โรคผิวหนังพุพอง,เม็ดพุพองบนผิวหนัง, Syn. blot
blotchyadj. เป็นจุด,เป็นดวง,คล้ายรอยเปื้อน,เป็นตุ่มแผล
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
botchy(บอท'ชี) daj. ซึ่งทำเสียอย่างลวก, See also: botchiness n. การทำเสียอย่างลวก
butterscotchขนมหวานใส่เนย
crotch(ครอท) n. ง่าม,สิ่งที่มีลักษณะเป็นง่าม,ส่วนที่มีลักษณะเป็นง่าม, See also: crotched adj.
crotchet(ครอท'ชิท) n. ตะขอเล็ก ๆ ,เครื่องมือหรือส่วนที่มีลักษณะเป็นตะขอ,เครื่องมือผ่าตัดรูปตะขอ,ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดวิตถาร,โน๊ตดนตรีที่แบ่งเสียง 4, Syn. vagaru
crotchety(ครอท'ชีที) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ หรือวิตถาร, See also: crotchetiness n.
hopscotchn. การเล่นตังเต
hotchpotch(ฮอทชฺ'พอทชฺ) n. น้ำชุปหรือเนื้อต้มกับผัก (มักใส่ข้าวบาร์เลย์) ,จับฉ่าย. ดูhotchpot

English-Thai: Nontri Dictionary
blotch(n) รอยเปื้อน,โรคผิวหนังพุพอง
botch(n) งานที่ทำลวกๆ,ตุ่มตามผิวหนัง
botch(vt) ทำลวกๆ,ไม่เรียบร้อย,เป็นผื่น,เป็นตุ่ม
crotchet(n) ตะขอ,โน้ตเพลงรูปตะขอ,ความคิดวิตถาร
notch(n) รอยบาก,รอยเจาะ,ร่อง,ช่อง
notch(vt) เจาะ,ตัด,ทำให้เป็นร่อง,บาก,ทำให้เป็นช่อง
Scotch(adj) เกี่ยวกับประเทศสก๊อตแลนด์
Scotch(n) ชาวสก๊อต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
OTCศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพฯ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ค.(n) Office of the Teacher Civil Service Commission, See also: OTCSC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู(n) Office of the Teacher Civil Service Commission, See also: OTCSC, Syn. ก.ค., Example: การปรับปรุงคู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาก[bāk] (n) EN: notch  FR: entaille [f] ; encoche [f]
บิ่น[bin] (v) EN: be nicked ; get nicked ; chip ; be chipped ; get chipped ; be notched  FR: ébrécher
แฉก[chaēk] (n) EN: prong ; notch ; v-shaped projection
แฉก[chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections  FR: pointu
ชั้นหนึ่ง[chan neung] (adj) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch  FR: de première classe
ชั้นเยี่ยม[chan yīem] (adj) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb  FR: de première qualité ; excellent
ด้วงแมง[duangmaēng] (n) EN: blemish ; reproach ; blotch  FR: reproche [m] ; grief [m]
เอก[ēk] (x) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star  FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
จ้ำ[jam] (n) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches  FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
จับฉ่าย[japchāi] (n) EN: hotchpotch ; jumble  FR: mélange [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
OTC-Produkte {pl}over-the-counter products [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎざぎざ(P);ギザギザ[gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ぽちぽち[pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark [Add to Longdo]
クシメ鏝[クシメごて, kushime gote] (n) (See 櫛目) notched trowel [Add to Longdo]
スコッチ[sukocchi] (n) Scotch; (P) [Add to Longdo]
スコッチウイスキー[sukocchiuisuki-] (n) Scotch whiskey; Scotch whisky [Add to Longdo]
スコッチエッグ[sukocchieggu] (n) Scotch egg [Add to Longdo]
スコッチツイード[sukocchitsui-do] (n) Scotch tweed [Add to Longdo]
スコッチテープ[sukocchite-pu] (n) Scotch tape [Add to Longdo]
スコッチテリア[sukocchiteria] (n) Scotch terrier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  otc
      adj 1: (of securities) not traded on a stock exchange; "over-
             the-counter stocks" [syn: {over-the-counter}, {otc}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top