ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oks

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oks-, *oks*, ok
English-Thai: Longdo Dictionary
bookstore(n) ร้านหนังสือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
bookstall(บุค'สทอล) n. ที่สำหรับตั้งหนังสืออ่าน
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstoren. ร้านขายหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bookseller(n) คนขายหนังสือ
bookshop(n) ร้านขายหนังสือ
bookstall(n) แผงขายหนังสือ
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูท่า[dūthā] (v) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like  FR: avoir l'air ; sembler
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ[kān baeng mūatmū nangseū] (n, exp) EN: classification of books ; library classification  FR: classification des ouvrages [f]
กรอกบัญชี[krøk banchī] (v, exp) EN: keep books ; keep accountants
ลักษณะ[laksana] (x) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style  FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m]
เล่ม[lem] (n) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]  FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
ลงรายการ[long rāikān] (v, exp) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post  FR: enregistrer
มีท่าที[mī thāthī] (v, exp) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is
มีทีท่า[mī thīthā] (v, exp) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is
หน้า[nā] (n) EN: [classifier : pages (books, magazines, newspapers)]  FR: [classificateur : pages de livres, magazines et journaux]
งบบัญชี[ngop banchī] (v, exp) EN: settle accounts ; balance the books

CMU English Pronouncing Dictionary
OKSANA AA2 K S AE1 N AH0
OKSANA'S AA2 K S AE1 N AH0 Z
OKSENBERG AA1 K S AH0 N B ER0 G

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうだ(P);そうです(P)[souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
そうみたい[soumitai] (exp) (col) it seems so; that's what it looks like [Add to Longdo]
それっぽい[soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P) [Add to Longdo]
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc. [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612) [Add to Longdo]
グッドルックス[guddorukkusu] (n) good looks [Add to Longdo]
コードブックス[ko-dobukkusu] (n) code-books [Add to Longdo]
コミック[komikku] (adj-na,n) comic books; comics; (P) [Add to Longdo]
コリント書[コリントしょ, korinto sho] (n) (obsc) (See コリント人への手紙) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top