ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

od

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -od-, *od*, o
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), See also: flare
good bye(phrase) คำอำลา, ลาก่อน
fast food(n, slang) อาหารจานด่วน
zip code(n, (amer)) รหัสไปรษณีย์
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
antibody(n, name) สารภูมิต้านทาน
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
ergodic(adj) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
OD(vi) ใช้เกินขนาด, Syn. overdose
OD(sl) ตายเพราะได้รับยาเกินขนาด
odd(adj) แปลก, See also: แปลกประหลาด, ผิดปกติ, Syn. strange, bizarre, queer, Ant. usual, common
odd(adj) ซึ่งเป็นเลขคี่, See also: ซึ่งเป็นจำนวนคี่, Ant. even
odd(adj) ที่เหลือเป็นเศษ, Syn. remaining
odd(adj) ไม่มีคู่, See also: ไม่ครบคู่, ที่หายไปข้างหนึ่ง, Syn. one, Ant. pair
odd(adj) เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว, Syn. occasional, Ant. regular, frequent
odd(adj) โดยประมาณ, See also: อย่างคร่าวๆ, คร่าวๆ, Syn. approximately
odd(adj) ที่ห่างไกล
ode(n) บทกวี, Syn. poem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
od(ออด) interj. คำอุทานที่หมายถึง "พระผู้เป็นเจ้า"
odd(ออด) interj. คำอุทานที่หมายถึง "พระผู้เป็นเจ้า"
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
odd lotn. ปริมาณที่น้อยกว่าหน่วยปกติในการค้าขาย,จำนวนที่น้อยกว่า100หุ้นหรือ10หุ้นแล้วแต่กรณี, See also: odd-lot adj.
odd parityภาวะคี่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อหันเข้ากับข้อมูล (concatenate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็นคู่ เปลี่ยนเป็นเลขคี่ดู even parity เปรียบเทียบ
odd-job(ออด'จอบ) vi. ทำงานย่อย,ทำงานปลีก, See also: odd -jobber n.
oddball(ออด'บอล) n. คนพิกล -adj. แปลก
oddish(ออด'ดิช) adj. แปลก,พิกล
oddity(ออด'ดิที) n. คนพิกล,สิ่งประหลาด,สิ่งที่แปลก,ความแปลกประหลาด,ความพิกล, Syn. peculiarity
oddment(ออด'มันทฺ) n. ของแปลกประหลาด,เศษเล็กเศษน้อยที่เหลือ,สิ่งที่เหลือไว้,เหตุการณ์ประหลาด,นิสัยประหลาด, Syn. remnant

English-Thai: Nontri Dictionary
odd(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกิน,ปลีกย่อย,คี่
oddity(n) ความแปลก,ของประหลาด,เงินปลีก,เศษ
oddly(adv) อย่างประหลาด,อย่างพิกล,อย่างแปลกประหลาด
odds(n) ความได้เปรียบกัน,ความเป็นต่อในการพนัน
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด
ode(n) บทกวีสรรเสริญ
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์
odoriferous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น
odorous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
odalisqueภาพนางในฮาเร็ม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
odd functionฟังก์ชันคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd integerจำนวนเต็มคี่ [มีความหมายเหมือนกับ odd number] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd numberจำนวนคี่ [มีความหมายเหมือนกับ odd integer] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd number parityภาวะจำนวนคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd parityภาวะคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd parityภาวะคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
odd parityภาวะคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd permutationการเรียงสับเปลี่ยนแบบคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd-even check; parity checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Odd lotหน่วยย่อย, Example: จำนวนหลักทรัพย์ซึ่งต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เช่น ในกรณีที่หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น หน่วยย่อยในที่นี้หมายถึง หุ้นที่มีจำนวนตั้งแต่ 1 หุ้น ถึง 99 หุ้น ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นในจำนวนที่ไม่เต็ม 1 หน่วยการซื้อขาย จะต้องซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย (Odd-Lot Board) [ตลาดทุน]
odd numberจำนวนคี่, จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนคู่ หรือจำนวนที่อยู่ในเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
odd vertexจุดยอดคี่, จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
odographodograph, โอโดกราฟ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
odometerodometer, มาตรระยะทาง, ออดอมิเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Odontogenic cystsถุงน้ำโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Odontogenic tumorsเนื้องอกโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Odor controlการควบคุมกลิ่น [TU Subject Heading]
Odor Thresholdจุดพอดีหมดกลิ่น, Example: ความเข้มข้นต่ำสุดของไอของสารหรือแก๊สในอากาศ ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับกลิ่นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Odorsกลิ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
odorization(n) กระบวนการเติมกลิ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
odAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
odAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
odAn odd shoe was left on the doorstep.
odBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
odBeth is an odd girl who likes snakes.
odDon't you think it odd that she was in such a hurry?
odDreams flew out of that box when it was opened: dreams of secrets written in disappearing ink and of overwhelming odors.
odEven times odd is even, odd times odd is odd.
odGarlic gives off a strong odor.
odHe had an odd look on his face.
odHe is always at odds with his boss.
odHe is by all odds the most diligent in his class.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานจร(n) odd job, Ant. งานประจำ, Example: เพียงแค่งานประจำผมก็เหนื่อยมากพอแล้ว แถมยังมีงานจรเข้ามาอีก ผมไม่รู้จะทำยังไงดี, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่ทำเป็นครั้งคราว
กลิ่นไอ(n) odor, See also: miasma, smell, scent, aroma, Syn. กลิ่น, กลิ่นอาย, Example: เราต้องพยายามหาที่ร่มครึ้ม สงบเงียบ ปราศจากกลิ่นไอของอ้ายสัตว์ร้ายสองขา
เพลงสวด(n) hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
เศษเล็กเศษน้อย(n) odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai Definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
สาง(n) odor of carrion, See also: putrid, Syn. สาบสาง, Thai Definition: กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์
สิ่งละเล็กละน้อย(n) odds and ends, See also: odds and sods, Syn. สิ่งละอันพันละน้อย, Example: พวกผู้หญิงนำผักปลา สิ่งละเล็กละน้อยไปขายที่ตลาดนัด
เพี้ยน(adj) odd, See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon, Syn. แปลก, บ้า, Example: เธอเอาความคิดแสนเพี้ยนนี้มาจากไหน, Thai Definition: ที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา
คี่(adj) odd, See also: single, uneven, Syn. เดี่ยว, Ant. คู่, Example: เขาสั่งให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าที่เป็นเลขคี่เท่านั้น, Thai Definition: จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว, เดี่ยว, ตรงข้ามกับ คู่
คู่คี่(n) odd or even, Example: คนเขาจะทำมาหากินกันให้เหนื่อยทำไม ไปนั่งเล่นคู่คี่ไม่ดีกว่ารึ, Thai Definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งที่ถือจำนวนคู่หรือจำนวนคี่เป็นหลัก
ปลีกย่อย(adj) odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [m]
อาหารแช่แข็ง[āhān chāe khaeng] (x) EN: frozen food  FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฉายรังสี[āhān chāi rangsī] (n, exp) EN: irradiated food
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[āhān Farangsēt] (n, exp) EN: French food ; French cuisine  FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารฟาสท์ฟูด[āhān fāstfūt] (n) EN: fast food  FR: fast-food [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ODA OW1 D AH0
ODE OW1 D
ODD AA1 D
ODP OW1 D IY1 P IY1
ODDS AA1 D Z
ODEA AA1 D IY0 AH0
ODDI OW1 D IY0
ODED OW1 D EH0 D
ODDY AA1 D IY0
ODDI AA1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
odd (j) ˈɒd (o1 d)
ode (n) ˈoud (ou1 d)
odds (n) ˈɒdz (o1 d z)
odes (n) ˈoudz (ou1 d z)
Odeon (n) ˈoudɪən (ou1 d i @ n)
odder (j) ˈɒdər (o1 d @ r)
oddly (a) ˈɒdliː (o1 d l ii)
odium (n) ˈoudɪəʳm (ou1 d i@ m)
odour (n) ˈoudər (ou1 d @ r)
Odessa (n) ˈoudˈɛsə (ou1 d e1 s @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] odd (number), #1,876 [Add to Longdo]
莫名其妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, ] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie), #7,560 [Add to Longdo]
气味[qì wèi, ㄑㄧˋ ㄨㄟˋ, / ] odor; scent, #9,588 [Add to Longdo]
离奇[lí qí, ㄌㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] odd, #16,786 [Add to Longdo]
奇数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] odd number, #42,087 [Add to Longdo]
零头[líng tóu, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] odd; scrap; remainder, #44,038 [Add to Longdo]
勤务员[qín wù yuán, ㄑㄧㄣˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] odd job man; army orderly, #61,309 [Add to Longdo]
勤杂[qín zá, ㄑㄧㄣˊ ㄗㄚˊ, / ] odd jobs; servant or army orderly doing odd jobs, #99,421 [Add to Longdo]
敖德萨[Áo dé sà, ㄠˊ ㄉㄜˊ ㄙㄚˋ, / ] Odessa (city in Ukraine), #103,091 [Add to Longdo]
颂词[sòng cí, ㄙㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] ode, #111,196 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
踊り[おどり, odori] (n) การเต้นรำ (เต้นตามแบบตามวัฒนธรรมเก่าแก่ ถ้าเป็นเต้นในดิสโก้มักใช้ว่า ダンス), See also: ダンス

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] TH: ตกใจ  EN: to be surprised
小田原[おだわら, odawara] TH: ชื่อสถานที่  EN: Odawara (pl)
踊る[おどる, odoru] TH: เต้นรำ  EN: to dance

German-Thai: Longdo Dictionary
oderหรือ
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
Tod(n) |der, nur Sing.| ความตาย
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้น
Boden(n) |der, pl. Böden| ฐาน
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Blödsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, งี่เง่า, See also: der Schwachsinn

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ode {f}; Gedicht {n} | Oden {pl}; Gedichte {pl}ode | odes [Add to Longdo]
oderor [Add to Longdo]
Odor {m}; Geruch {m} [med.]odour; smell [Add to Longdo]
Odinshühnchen {n} [ornith.]Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus) [Add to Longdo]
Odessa (Stadt in Ukraine)Odesa; Odessa (city in Ukraine) [Add to Longdo]
od. : oderor [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก
cuir de crocodile(n) หนังจระเข้

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.) [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
穏やか[おだやか, odayaka] still, ruhig, friedlich, mild [Add to Longdo]
脅し文句[おどしもんく, odoshimonku] Drohworte [Add to Longdo]
脅す[おどす, odosu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]
若しくわ[もしくわ, moshikuwa] oder [Add to Longdo]
踊り[おどり, odori] -Tanz [Add to Longdo]
踊り場[おどりば, odoriba] Tanzsaal, Treppenabsatz [Add to Longdo]
踊り子[おどりこ, odoriko] Taenzerin [Add to Longdo]
踊り狂う[おどりくるう, odorikuruu] in_Ekstase_tanzen [Add to Longdo]
踊る[おどる, odoru] tanzen [Add to Longdo]
躍る[おどる, odoru] springen, huepfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 OD
   n 1: a doctor's degree in optometry [syn: {Doctor of Optometry},
      {OD}]
   2: the right eye [syn: {oculus dexter}, {OD}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top