ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nome

N OW1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nome-, *nome*
Possible hiragana form: のめ
English-Thai: Longdo Dictionary
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nomenclature(n) ระบบการตั้งชื่อ, Syn. terminology

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nomenclator(โน'มันเคลเทอะ) n. คนขานชื่อ,
nomenclature(โน'มันเคลเชอะ) n. ระบบชื่อ,ระบบการตั้งชื่อ
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
astronomer(แอสทรอน'โนเมอะ) n. นักดาราศาสตร์
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
chronometer(คระนอม'มิเทอะ) n. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก, See also: chronometric, chronometrical adj.
cognomenn. ชื่อสกุล,ชื่อ,ชื่อเล่น,, See also: cognominal adj.
declinometern. เครื่องมือวัดความเอียง
galvanometer(แกลวะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดกำลังกระแสไฟฟ้า,เครื่องมือวัดกำลังกระแสไฟฟ้าใน

English-Thai: Nontri Dictionary
astronomer(n) นักดาราศาสตร์
galvanometer(n) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
gnome(n) ปู่โสมเฝ้าทรัพย์,ขอมดำดิน
phenomena(n pl ของ) phenomenon
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์,มหัศจรรย์,ประหลาด,ยอดเยี่ยม
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด
trigonometry(n) ตรีโกณมิติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nomen nudumชื่อตั้งไร้คำบรรยาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nomenclatural typeตัวอย่างตั้งชื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nomenclatureการตั้งชื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nomenclatureการตั้งชื่อ [TU Subject Heading]
Nomenclature (Popular)การเรียกชื่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Nome King doesn't allow chickens anywhere in Oz!กษัตริย์โนมไม่อนุญาติให้มีไก่ในดินแดนออซ Return to Oz (1985)
Who's the Nome King?ใครคือกษัตริย์โนม? Return to Oz (1985)
- The Nome King!- กษัตริย์โนม! Return to Oz (1985)
The Nome King took the Scarecrow and all the emeralds back to his mountain.กษัตริย์โนมจับตัวเขาไป พร้อมด้วยมรกตไปยังหุบเขาของเขา Return to Oz (1985)
The Nome King's mountain.ภูเขาของกษัตริย์โนม Return to Oz (1985)
We built you and brought you to life so that you could take us to the Nome King to rescue the Scarecrow.เราสร้างเธอ และทำให้มีชีวิต เธอต้องพาเราไปหากษัตริย์โนม เพื่อจะช่วยหุ่นไล่กา Return to Oz (1985)
The Nome King's mountain was straight ahead.ภูเขาของกษัตริย์โนม น่าจะตรงไปอีก Return to Oz (1985)
The Nome King's mountain.ภูเขาของกษัตริย์โนม Return to Oz (1985)
The Nome King.กษัตริย์โนม Return to Oz (1985)
- It must be the Nome King.- คงเป็นกษัตริย์โนม Return to Oz (1985)
She went into the Nome King's mountain!เธอไปทางภูเขา ของกษัตริย์โนม Return to Oz (1985)
Take me to the Nome King, you stupid idiots.พาข้าไปพบกษัตริย์โนม เจ้าพวกงี่เง่า Return to Oz (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามานุกรม(n) nomenclature dictionary, Example: การทำวิจัยเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้นามานุกรมหลายเล่ม, Count Unit: เล่ม, ฉบับ, Thai Definition: พจนานุกรมคำวิสามานยนาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[ammāttaya] (n) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อภิไธย[aphithai] (n) EN: name ; nomenclature
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ[fangchan trīkōnamiti = fangchan trīkōnamit] (n, exp) EN: trigonometric function   FR: fonction trigonométrique [f]
จีโนม[jīnōm] (n) EN: genome  FR: génome [m]
การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์[kān thøtrahat phanthukam manut] (n, exp) FR: séquençage du génome humain [m]
เขตปกครองตนเอง[khēt pokkhrøng ton-ēng] (n, exp) EN: autonomous region  FR: région autonome [f]
เขียม[khīem] (adj) EN: thrifty ; frugal ; economical  FR: économe ; économique
ขี้เหนียว[khīnīo] (adj) EN: stingy ; miserly ; mean  FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
ขี้ตระหนี่[khītranī] (adj) EN: stingy ; miserly  FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
NOME N OW1 M
NOME'S N OW1 M Z
NOMENCLATURE N OW1 M AH0 N K L EY2 CH ER0
NOMENKLATURA N OW0 M EH2 NG K L AH0 CH UH1 R AH0
NOMENCLATURAL N OW0 M AH0 N K L EY1 CH ER0 AH0 L
NOMENCLATORIAL N OW2 M IH0 N K L AH0 T AO1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nomenklatura (n) nɒmˈɛnklətjˈuːrə (n o m e1 n k l @ t y uu1 r @)
nomenclature (n) nˈəmˈɛnklətʃər (n @1 m e1 n k l @ ch @ r)
nomenclatures (n) nˈəmˈɛnklətʃəz (n @1 m e1 n k l @ ch @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Phänomen(n) |das, pl. Phänomene| ปรากฎการณ์, See also: phänomenal adj.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nomenklatur {f}nomenclature [Add to Longdo]
Nomenklatura {f}nomenclatura [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
つんのめる[tsunnomeru] (v5r,vi) to pitch (fall) forward [Add to Longdo]
のめのめ[nomenome] (adv,adv-to,vs) (on-mim) shamelessly [Add to Longdo]
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something) [Add to Longdo]
のめる[nomeru] (v5r,vi) to fall forward [Add to Longdo]
アオノメハタ[aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus) [Add to Longdo]
アストロノマー;アストゥラノマ[asutoronoma-; asutouranoma] (n) astronomer [Add to Longdo]
エコノメトリックス[ekonometorikkusu] (n) econometrics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナノメータ[なのめーた, nanome-ta] nanometer [Add to Longdo]
計量経済学[けいりょうけいさいがく, keiryoukeisaigaku] econometrics [Add to Longdo]
名称集[めいしょうしゅう, meishoushuu] nomenclature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nome
   n 1: a town in western Alaska on the southern coast of the
      Seward Peninsula; an important center of an Alaskan gold
      rush at the beginning of the 20th century

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top