ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noel

N OW0 EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noel-, *noel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Noel(n) คำที่มีความหมายว่า Christmas ที่ใช้ในเพลงหรือการ์ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noel(โนเอล') n. เทศกาลคริสต์มาส,เพลงคริสต์มาส., Syn. yuletide

English-Thai: Nontri Dictionary
Noel(n) เทศกาลคริสต์มาส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
NOELโนเอล, Example: No Observed - Effect Level (NOEL) หมายถึง ความเข้มข้นของาสารเคมีสูงสุดจากการศึกษา โยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ต่อโครงสร้าง (morphology) ความสามารถในการทำงาน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือช่วงอายุขัยของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คริสต์มาส[Khritsamāt] (n) EN: Christmas ; X-mas  FR: Nöel
เพลงคริสต์มาส[phlēng Khritsamāt] (n, exp) EN: carol ; Christmas carol  FR: chant de Noël [m]
แซนต้าคลอส[Saēntā-Khløt] (n, prop) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas  FR: père Noêl [m]
ซานตาคลอส[Sāntā-Khløt] (n, prop) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas  FR: père Noêl [m]
สุขสันต์วันคริสต์มาส[suksan wan Khritsamāt] (n, exp) EN: Merry Christmas  FR: joyeux Nöel [m]
เทศกาลคริสต์มาส[thētsakān Khritsamāt] (n, exp) EN: Christmas ; X-mas ; Christmastime ; Christmas deason.; Yuletide  FR: Nöel [m] ; fête de Noël [f] ; célébration de Noël [f] ; festivités de Noël [fpl] ; période de Noël [f]
ทองอังกฤษ[thøng Angkrit] (n, exp) EN: tinsel ; copper-tinsel  FR: guirlandes de Noël [fpl]
ตกแต่งต้นคริสต์มาส[toktaēng ton Khritsamāt] (v, exp) EN: set up a Christmas tree  FR: décorer un sapin de Noël
ต้นคริสต์มาส[ton Khritsamāt] (n, exp) EN: Christmas tree  FR: sapin de Noël [m]
วันคริสต์มาส[Wan Khritsamāt] (n, prop) EN: Christmas  FR: Nöel [m] ; jour de Noël [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOEL N OW0 EH1 L
NOELL N OW1 L
NOEL'S N OW0 EH1 L Z
NOELLE N OW0 EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Noel (n) nˈouəl (n ou1 @ l)
Noels (n) nˈouəlz (n ou1 @ l z)

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
père de noël(n) ซันตาคลอส
Père Noël(n) |m| ซานตาคลอส

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブッシュ・ド・ノエル;ブッシュドノエル;ビュッシュ・ド・ノエル;ビュッシュドノエル[busshu . do . noeru ; busshudonoeru ; byusshu . do . noeru ; byusshudonoeru] (n) bûche de Noël (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Noel
   n 1: period extending from Dec. 24 to Jan. 6 [syn: {Christmas},
      {Christmastide}, {Christmastime}, {Yule}, {Yuletide},
      {Noel}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 christmas
 
 1. Noel, isa'nın doğumu yortusu (25 aralık) christmas eve noel arifesi. chrıstmas rose kara çöpleme, (bot.) helleborus niger. chrıstmas tree noel ağacı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 yule
 
 1. Noel, Noel mevsimi. yule log Noel gecesi merasimle ocağa atılan iri kütük.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top