ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nietzsche

N IY1 CH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nietzsche-, *nietzsche*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nietzsche(n) นักปราชญ์เยอรมัน

CMU English Pronouncing Dictionary
NIETZSCHE N IY1 CH IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
君主道徳[くんしゅどうとく, kunshudoutoku] (n) (See 奴隷道徳) Herrenmoral (master morality, as a philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]
権力意志[けんりょくいし, kenryokuishi] (n) the will to power (philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]
超人[ちょうじん, choujin] (n) (1) superman; superwoman; (2) Ubermensch (e.g. Nietzsche's ideal man of the future); overman; (P) [Add to Longdo]
奴隷道徳[どれいどうとく, doreidoutoku] (n) (See 君主道徳) Sklavenmoral (slave morality, as a philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nietzsche
   n 1: influential German philosopher remembered for his concept
      of the superman and for his rejection of Christian values;
      considered, along with Kierkegaard, to be a founder of
      existentialism (1844-1900) [syn: {Nietzsche}, {Friedrich
      Wilhelm Nietzsche}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top