ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ni

N IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ni-, *ni*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[nì,นี่, ㄋˋ, ] (pron) พวกเรา, พวกผม
[nǐ(หนี่่), ㄋˇ, ] (pron) ใช้เรียกฝ่ายตรงข้ามหรือคู่สนทนา(คนเดียว),คุณ
你好吗[nǐ hǎo ma, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙, ] (phrase) สบายดีไหม ใช้เป็นคำทักทาย
牛肉[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] เนื้อวัว

English-Thai: Longdo Dictionary
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย
Nikkor(name) ยี่ห้อเลนส์ของ Nikon
nimboฝน, น้ำ (เป็น prefix ของเมฆที่สามารถก่อตัวให้เกิดฝนได้) เช่น The low, gray clouds that fill the skies are Nimbo stratus.
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, See also: USM, SWF
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
convenient(adj) สะดวก
training[เทรนนิ่ง] (n) การฝึกอบรม
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น, See also: Related: metric unit
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nib(n) ปลาย, See also: ปลายปากกา, ส่วนปลายแหลม, Syn. apex, point
nib(n) จะงอยปาก (ของนก), Syn. beak, bill, neb
nil(n) จำนวนศูนย์, Syn. naught, zero
nim(n) สะเดา
Nip(n) ชาวญี่ปุ่น, See also: คนญี่ปุ่น
nip(vt) หนีบ, See also: บีบ, คีบ, Syn. nibble, pinch, snap
nip(vt) ขลิบ, See also: ตัด, เด็ด
nip(n) การหนีบ, See also: การคีบ, การบีบ, การหยิก, การงับ
nip(n) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
nit(n) ไข่เหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nib(นิบ) {nibbed,nibbing,nibs} n. ปากนก,จะงอย,ปลายปากกา,ปลายแหลม vt. ซ่อมหรือขริบปลายแหลม,แทะหรือกัดอย่างเบา ๆ ,เล็มอย่างเบา ๆ, Syn. neb
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล <คำอ่าน>หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ
nicad(ไนแคด) ย่อมาจาก nickel cadmium หมายถึง แบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก แบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้อัดไฟได้ แต่ต้องกำจัดไฟที่เหลือภายในให้หมดก่อน มิฉะนั้นจะอัดไฟได้น้อยลงทุกที
nice(ไนสฺ) adj.ดี,อ่อนโยน,งาม,สวย,ซึ่งทำให้เพลินหรือเบิกบานใจ,มีมิตรไมตรี,กรุณา,ประณีต,ละเอียดละออ,พิถีพิถัน,แน่นอน., See also: nicely adv., Syn. fine
nicety(ไน'ซิที) n. ความละเอียดละออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน,ความแม่นยำ,ความแน่นอน, Syn. exactness
niche(นิช) n. เวิ้งหรือโพรงในผนังกำแพง,ตำแหน่งที่เหมาะสม vt. วางในเวิ้ง, Syn. recess
nick(นิค) n. ร่อง,ช่อง,บาก, -Phr. (in the nick of time ในช่วงเวลาที่สำคัญ) . vt. ทำร่อง,ทำช่อง,ทำบาก,ตัด,ผ่า,ตีเบา ๆ ,ต่อยเบา ๆ ,โกง,หลอกลวง,จับกุม
nickel(นิค'เคิล) n. ธาตุโลหะ; Ni; ชื่อเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลของอเมริกามีค่าเท่ากับ 1/20 ส่วนของหนึ่งดอลลาร์.
nickel cadmiumแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า NiCad (อ่านว่า ไนแคด) หมายถึง แบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก แบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้อัดไฟได้ แต่ต้องกำจัดไฟที่เหลือภายในให้หมดก่อน มิฉะนั้นจะอัดไฟได้น้อยลงทุกที
nickname(นิค'เนม) n. ชื่อเล่น,ฉายา,ชื่อล้อ. vt. ให้ฉายา,ตั้งชื่อเล่น., See also: nicknamer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
nib(n) ปลายปากกา
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก
nice(adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน
nicety(n) ความดี,ความงาม,ความแม่นยำ,ความละเอียดลออ
niche(n) ซอก,โพรง,เวิ้ง,ช่อง
niche(vt) วางไว้ในโพรง
nick(n) รอยย่น,ช่อง,ร่อง,เวลาขณะหนึ่ง
nick(vt) บาก,ตัด,ผ่า,ทำให้เป็นร่อง
nickname(n) ฉายา,ชื่อเล่น
nickname(vt) ตั้งฉายา,ตั้งชื่อเล่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
NIC (Newly Industrializing Country); Newly Industrialized Countryประเทศอุตสาหกรรมใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nicheช่องเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nick-break testการทดสอบหักรอยบาก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
nicotinism; tobaccoismภาวะติดบุหรี่ [มีความหมายเหมือนกับ tabagism ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nictation; nictitationการกะพริบตา [มีความหมายเหมือนกับ palpebration ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nictitating spasm; spasm, winkingอาการหนังตากระตุก, อาการตาเขม่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nictitation; nictationการกะพริบตา [มีความหมายเหมือนกับ palpebration ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nidationการฝังตัวของไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nidationการฝังตัวของไข่ (ในมดลูก) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nidusจุดเริ่มโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
niacin [nicotinic acid]ไนอะซีน, วิตามินบี 3, วิตามิน B ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C6H5NO2 เป็นผลึกสีขาว ละลายได้ในน้ำร้อนและแอลกอฮอล์ ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะทำให้ผิวหนังแห้งและอักเสบเมื่อถูกแสงแดด ทางเดินอาหารขาดน้ำย่อย ประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nibea soldadoปลาม้า [TU Subject Heading]
Nicardipineนิคาร์ดิปีน [TU Subject Heading]
Niccolo Machiavelli (1469-1527)คือรัฐบุรุษและปรัชญาเมธีทางการเมืองของสาธารณรัฐ ฟลอเรนส์ (Florence) ระหว่างรับราชการ ท่านดำรงตำแหน่งฝ่ายธุรการหลายตำแหน่งซึ่งไม่สู้มีความสำคัญเท่าใด แต่สิ่งที่ท่านสนใจมากที่สุดได้แก่ศิลปะของการเมือง หนังสือสำคัญ ๆ ที่ท่านประพันธ์ขึ้นไว้คือ The Prince เล่มหนึ่ง อีกเล่มหนึ่งชื่อ The Art of War และอีกเล่มหนึ่งคือ Discourses on the First Ten Books of Livyมีนักเขียนหลายคนวิพากษ์ Machiavelli ที่แสดงความเห็นสนับสนุนว่า รัฐบาลใดก็ตมที่ต้องการรักษาอำนาจการปกครองตนให้เข้มแข็งไว้ ย่อมจะใช้วิถีทางใด ๆ ก็ได้ ถึงแม้หนทางเช่นนั้นจะผิดกฎหมายหรือไร้ศีลธรรมก็ตาม และก็มีนักเขียนอีกหลายคนสนับสนุนท่าน โดยชี้ให้เห็นว่า ท่านเป็นแต่เพียงตีแผ่ให้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริงของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่มากกว่าอย่างอื่น อาทิเช่น ในหนังสือ The Prince ของท่านตอนหนึ่งอ้างว่า การต่อสู้นั้นมีอยู่สองวิธี วิธีแรกเป็นการต่อสู้โดยวิถีทางกฎหมาย อีกวิธีหนึ่งคือการต่อสู้โดยใช้กำลัง (Force) วิธีแรกนั้นเป็นวิธีที่มนุษย์พึงใช้ ส่วนวิธีที่สองเป็นวิธีเยี่ยงสัตว์ป่า แต่การใช้วิธีแรกมักจะไม่ค่อยได้ผลเสมอไป เพราะไม่เพียงพอ ก็ย่อมจะหันเข้าใช้วิธีที่สองได้ ฉะนั้น ผู้ปกครองประเทศสมัยนั้น ซึ่ง Machiavelli เรียกว่า Prince จึงจำเป็นต้องรู้ดีว่าจะใช้ทั้งวิธีที่มนุษย์จะพึงใช้ และวิธีเยี่ยงสัตว์ป่าอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองประเทศสมัยนั้นไม่จำเป็นต้องมีสัจธรรม หากการกระทำนั้น ๆ จะทำความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของประเทศ ท่านเห็นว่า หากมนุษย์ทุกคนเป็นคนดี กฎเช่นนี้ก็เป็นกฎที่ไม่ถูกต้อง แต่โดยที่มนุษย์ไม่ใช่คนดีทั้งหมด ในเมื่อเขาไม่ยอมให้ความศรัทธาความไว้วางใจในตัวท่าน ก็ไม่มีอะไรที่จะมาห้ามมิให้ท่านเลิกศรัทธากับเขาเหล่านั้นได้ [การทูต]
Nichiren Shoshuนิกายนิชิเรน โซซู [TU Subject Heading]
nichromeนิโครม, โลหะผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยนิกเกิล  โครเมียม เหล็ก ไม่รวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ มีจุดหลอมเหลวสูง  นิยมใช้ทำเป็นขดลวดความร้อนในอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน เช่น เตารีด  เตาไฟฟ้า เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nickelนิเกิล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nickelนิกเกิล [TU Subject Heading]
nickelนิกเกิล, ธาตุทรานสิชัน เลขอะตอม 28 สัญลักษณ์ Ni เป็นโลหะสีขาว จุดหลอมเหลว 1453°C ใช้ทำโลหะผสม  เช่น อัลนิโค นิโครม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nickel alloyโลหะผสมนิเกิล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nick(vt) ขโมย, See also: steal, Syn. pinch
nick of time(slang) ทันเวลาพอดี
nicker(n) เสียงร้องฮี้ ฮี้ ของม้า
night-tide(n) ื(old English) เวลากลางคืน, Syn. night time
nince[ไนนฺซฺ] (adv) เก้าครั้ง
nine[ไนนฺ] (n) เก้า
nine-to-five(adj) (informal) งานที่ต้องทำตามหน้าที่ (สะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่าขาดความตั้งใจที่จะทำงานนอกเหนือกรอบเวลาที่กำหนด หรือทำแบบไม่เต็มที่); ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม: ถ้าคุณมีทัศนคติในการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม คุณไม่มีทางได้เลื่อนขั้นแน่
ninelif[ไนนฺ'ลิฟ] (n) สิบเก้า
ninelifce[ไนนฺ'ลิฟซฺ] (adv) สิบเก้าครั้ง
ninelifth[ไนนฺ'ลิฟธฺ] (adj) ที่สิบเก้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[[[If you liked this movie, please look forward to our hardsub release of "Ima, Ai ni Yukimasu" (2004) [I'm coming right now, to Be With You] International Title: "Be With You", based on a novel by the same author, Ichikawa Takuji]]]to Be With You] Internat Heavenly Forest (2006)
[My days have began to shine ever since I met you] (anata ni deatte atashi no mainichi wa kirakira to kagayaitayo)[วันเวลาของฉันเริ่มจะสดใสทุกครั้งที่ฉันเจอเธอ] (anata ni deatte atashi no mainichi wa kirakira to kagayaitayo) Heavenly Forest (2006)
[Displayed in a tiny room,] (chiisana heya ni kazarareteiru)[แสดงออกในห้องเล็กๆ] (chiisana heya ni kazarareteiru) Heavenly Forest (2006)
Mezamashi ga na ru mae ni oki te toki wo tomeru I won't think about it anymore.- ฉันจะไม่คิดถึงมันอีกแล้ว Koizora (2007)
Ichi okubou no kimi ni ae ta kiseki nanka moIchi okubou no kimi ni ae ta kiseki nanka mo Koizora (2007)
Itsu no ma ni ka wasure chau ka naItsu no ma ni ka wasure chau ka na Koizora (2007)
Mada sukoshi atataka ano hibi ni kagi o kake te It's cold.- ใส่นี่ไว้สิ Koizora (2007)
Kowagaranai de Te atarishitai ni akari tsukenakutemoTe atarishitai ni akari tsukenakutemo Koizora (2007)
Kimi no daisukidatta uta machi ni nagareru Welcome back. Sore wa guuzen ga boku ni kureta sarigenai okurimonoSore wa guuzen ga boku ni kureta sarigenai okurimono Koizora (2007)
Toriaesu sayounara Jibun ga dareka wakaranaku narutoki kimi ni katari kakeru yoJibun ga dareka wakaranaku narutoki kimi ni katari kakeru yo Koizora (2007)
Taisetsuna mono wo nakushite matate ni ireteTaisetsuna mono wo nakushite matate ni irete Koizora (2007)
Sonna fuu ni hibi wo kizande ikouSonna fuu ni hibi wo kizande ikou Koizora (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
niA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
niAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
niA burglar broke into the bank last night.
niA burglar broke into the shop last night.
niA call for help rang through the night.
niA cat can see much better at night.
niA cat has nine lives.
niAccording to the newspaper, there was a big fire last night.
niAccording to the paper, there was an earthquake last night.
niAccording to today's paper, there was afire in this town last night.
niAccording to today's paper, there was a fire in this town last night.
niA child was run over here last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิค(n) NIC, See also: newly industrialized country, Syn. ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
สขช.(n) National Intelligence Agency, See also: NIA, Syn. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เป็นระเบียบเรียบร้อย(adv) nice and tidy, See also: nice and orderly, Syn. เรียบร้อย, Ant. รก, Example: ทุกๆ วันโต๊ะทำงานของเขาจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ, Thai Definition: อย่างมีลักษณะที่สะอาดตา
บิ่น(adj) nicked, See also: chipped, Example: คนโบราณเขาถือกัน ไม่ให้ใช้ถ้วยชามบิ่น เพราะจะนำสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ตัว, Thai Definition: ที่แตกลิไปเล็กน้อยที่คม ที่แง่ หรือที่ยอด
บิ่น(v) nick, See also: chip, Example: จานมันบิ่นไปนิดเดียวเอง ซื้อไปเถอะแบบมันสวยดี, Thai Definition: แตกลิไปเล็กน้อยที่คม ที่แง่ หรือที่ยอด
เมฆฝน(n) nimbus, See also: rain cloud, Example: เมฆฝนตั้งเค้าครึ้มทึม และสายลมก็กรรโชกเข้ามาในห้องเป็นครั้งคราว, Thai Definition: เมฆลอยต่ำที่จะละลายตัวลงมาเป็นน้ำ
ลูกจาก(n) atap, See also: nipa palm, Nipa fruticana, Syn. จาก, Example: พ่อไปเก็บลูกจากในสวนทุกวัน, Count Unit: ลูก, ผล, Thai Definition: ชื่อพรรณไม้จำพวกปาล์ม ใบใช้มุงหลังคาและกรุฝา ผลรับประทานได้
เวลาย่ำค่ำ(n) dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai Definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
หยิก(v) pinch, See also: nip, Example: พี่คนโตอาจจะแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรักจากแม่, Thai Definition: เอาเล็บกดให้เป็นรอย, เอานิ้วมือบีบทำนองแหนบ
แทะ(v) nibble, See also: gnaw, bite, nip, peck, munch, Syn. แทะเล็ม, เล็ม, Example: ปลาสลิดหินมีฟันซึ่งมีลักษณะคล้ายฟันกระต่ายเพื่อใช้แทะเล็มสาหร่ายตามหินปะการังกินเป็นอาหาร, Thai Definition: เอาหน้าฟันกัดให้หลุดออกมาทีละน้อยๆ, เล็มกินทีละน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[adīt ratthamontrī] (n, exp) EN: former Minister  FR: ancien ministre [m]
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอกทิไนด์[aēkthinai] (n) EN: Actinide   FR: actinide [m]
แอกทิเนียม[aēkthinīem] (n) EN: actinium  FR: actinium [m]
แอมโมเนีย[aēmmōnīa] (n) EN: ammonia  FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอมโมเนียม[aēmmōnīem] (n) EN: ammonium ; NH4  FR: ammonium [m] ; NH4 [m]
แอมโมเนียมไนเทรต[aēmmōnīem naithrēt] (n, exp) EN: ammonium nitrate  FR: nitrate d'ammonium [m]
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)

CMU English Pronouncing Dictionary
NI N IY1
NIP N IH1 P
NIE N AY1
NIK N IH1 K
NIE N IY1
NIB N IH1 B
NIL N IH1 L
NIR N IH1 R
NIC N IH1 K
NIT N IH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NIH (n) ˈɛnˈaɪˈɛɪtʃ (e1 n ai1 ei1 ch)
nib (n) nˈɪb (n i1 b)
nil (n) nˈɪl (n i1 l)
nip (v) nˈɪp (n i1 p)
nit (n) nˈɪt (n i1 t)
nix (n) nˈɪks (n i1 k s)
Nina (n) nˈiːnə (n ii1 n @)
Nice (n) nˈiːs (n ii1 s)
Nick (n) nˈɪk (n i1 k)
nibs (n) nˈɪbz (n i1 b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] you, #9 [Add to Longdo]
[nián, ㄋㄧㄢˊ, ] year, #19 [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, ] woolen material, #135 [Add to Longdo]
你们[nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙, / ] you (plural), #210 [Add to Longdo]
[nín, ㄋㄧㄣˊ, ] you (formal), #488 [Add to Longdo]
[niú, ㄋㄧㄡˊ, ] ox; cow; bull, #891 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, ] night, #1,107 [Add to Longdo]
年代[nián dài, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, ] a decade of a century (e.g. the Sixties); age; era; period, #1,189 [Add to Longdo]
年轻[nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ, / ] young, #1,374 [Add to Longdo]
年龄[nián líng, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] (a person's) age, #1,548 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[に, ni] (n) สอง
ニート[にーと, ni-to] (n) NEET คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'
日米[にちべい, nichibei] (n) ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เช่น 日米会談(にちべいかいだん) การประชุมหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ
日仏[にちぶつ, nichibutsu] (n) ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส
日独[にちどく, nichidoku] (n) ญี่ปุ่นและเยอรมนี
日銀[にちぎん, nichigin] (n) คำย่อของธนาคารกลางญี่ปุ่น, See also: 日本銀行
日常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) งานประจำ routine work
苦い[にがい, nigai] (adj) ขม (รสชาติ)
にぎやか[にぎやか, nigiyaka] (adj) ครื้นเครง
日本銀行[にほんぎんこう, nihonginkou] (n) ธนาคารกลางของญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
に応じて[におうじて, nioujite] (phrase) ขึ้นอยู่กับ
สิว[にきび, nikibi] (n) สิว
握りつぶす[にぎりつぶす, nigiritsubusu] บดบี้ในมือ, การระงับข้อเสนอหรือความคิด
[にく, niku] เนื้อ
[にく, niku, niku , niku] (n) เนื้อ (วัว, หมู, ไก่)
肉芽[にくが, nikuga] (n) เนื้อที่นูนออกมาตรงบริเวณแผลเป็น
肉饅[にくまん, nikuman] ซาลาเปา
憎む(P);悪む[にくむ, nikumu] เกลียดชัง
に越したことはない;に超したことはない[にこしたことはない, nikoshitakotohanai] (exp) ไม่ใช่เรื่องเสียหาย
二酸化炭素[にさんかたんそ, nisankatanso] คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ คาร์บอนไดอ็อกไซด์ คาร์บอนไดอ๊อกไซ คาร์บอนไดอ็อกไซ CO2

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
人間[にんげん, ningen] TH: มนุษย์  EN: human being
に関する[にかんする, nikansuru] TH: เกี่ยวกับ  EN: related to
日中[にっちゅう, nicchuu] TH: ตอนกลางวัน  EN: during the day
日本的[にほんてき, nihonteki] TH: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น  EN: typically Japanese
賑わう[にぎわう, nigiwau] TH: เต็มไปด้วย  EN: to prosper
賑わう[にぎわう, nigiwau] TH: กิจการคึกคัก  EN: to do thriving business
賑わう[にぎわう, nigiwau] TH: หนาแน่นไปด้วยผู้คน  EN: to be crowded with people
日時[にちじ, nichiji] TH: วันเวลา  EN: date & time
日本[にっぽん, nihon] TH: ประเทศญี่ปุ่น  EN: Japan
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] TH: ฝนตกที่ตกแรงชั่วครู่แล้วหยุดตก  EN: a (sudden) shower

German-Thai: Longdo Dictionary
nichtไม่
nicht(adv) ไม่ (ใช้บ่งการปฏิเสธของประโยค) เช่น Thailand ist nicht in Europa. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป
nicht nurไม่เพียงแค่
Nichte(n) |die, pl. Nichten| หลานสาว, See also: A. der Neffe
Nichtraucher(n) |der, pl. Nichtraucher| คนที่ไม่สูบบุหรี่, See also: Related: Nichtraucherin
nichtsไม่มีอะไรเลย
nieไม่เคยเลย
niedlich(adj) เรียบร้อยน่ารัก เช่น ein niedliches Kind, See also: reizend, Syn. herzig
niedrig(adj) ต่ำ, See also: tief
niemandไม่มีใคร

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Nieselregen {m}; Sprühregen {m}(n) (ฝน) ตกพรำๆ
ninetice[ไนนฺ'ไทซฺ] (adv) เก้าสิบครั้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Niedrigkeit {f}lowliness [Add to Longdo]
nicht die leiseste Ahnung haben vonnot to have the vaguest notion of [Add to Longdo]
nichts Ausgefallenesnothing fancy [Add to Longdo]
nicht der Beachtung wertbeneath notice [Add to Longdo]
nichts Besonderesnothing mind [Add to Longdo]
nicht der geringste Beweisnot a scrap of evidence [Add to Longdo]
nicht vom Fleck kommento make no headway; not to be getting anywhere [Add to Longdo]
nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen [übtr.]to take with a pinch of salt [fig.] [Add to Longdo]
nicht erschöpftunjaded [Add to Longdo]
nicht die leichteste Spur von Müdigkeitnot even a suggestion of fatigue [Add to Longdo]
NICHT-Schaltung {f}negator [Add to Longdo]
Niedrigwasser {n}low water [Add to Longdo]
Nibbelmaschine {f}nibbling machine [Add to Longdo]
Nibbelwerkzeug {n}nibbling tool [Add to Longdo]
Nicht-Standardgerät {n}arbitrary device [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา, See also: adj. americain
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: tunesien
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, Syn. foyer d'étudiants
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: égal, égale
se souvenir(vt) |je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez| จำได้, นึกออก เช่น Je ne me souviens pas de son nom.
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
に飽かして[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
下戸[げこ, geko] Nichttrinker [Add to Longdo]
不健康[ふけんこう, fukenkou] nicht_gesund, ungesund [Add to Longdo]
不可侵条約[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]
不燃性[ふねんせい, funensei] nichtbrennbar, feuerfest [Add to Longdo]
二世[にせい, nisei] zweite_Generation, Junior, II. [Add to Longdo]
二伸[にしん, nishin] Postskript, Nachschrift [Add to Longdo]
二倍[にばい, nibai] doppelt (so_viel), zweifach [Add to Longdo]
二枚舌[にまいじた, nimaijita] doppelzuengig, -falsch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ni
   n 1: a hard malleable ductile silvery metallic element that is
      resistant to corrosion; used in alloys; occurs in
      pentlandite and smaltite and garnierite and millerite [syn:
      {nickel}, {Ni}, {atomic number 28}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top