ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nada

N AA1 D AA0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nada-, *nada*
Possible hiragana form: なだ
English-Thai: Longdo Dictionary
order of canada(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแคนาดา เช่น If the advisory council decides that Black should lose his Order of Canada, he will first be given an opportunity to give it up voluntarily.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inadaptable(อินดะแดพ' ทะเบิล) adj.ไม่ปรับตัว, ปรับตัวไม่ได้., See also: inadaptability n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Nothing. - Nada from here.ไม่เลย ที่นี่ไม่มีอะไรเลย The Bond in the Boot (2009)
Oh, not much. Nada mucho.ก็ สบายดีน่ะ Beginner Pottery (2010)
Ok, not that I don't love the idea of Bo and Kenzi playing desperate housewives, but this chickie's got nada to go on.โอเค ไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบที่ โบกับเคนซี่จะเล่น แม่บ้านใจเปลี่ยว แต่ว่านางดูโม้ๆ นะ Adventures in Fae-bysitting (2013)
Nada mucho. que tal?Nadda mucho, que tal? Pilot (2013)
I'm feelin' a bunch of nada here.ผมรู้สึกได้ถึงความ "ไม่มีอะไร" อยู่เลย Brujo (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคนาดา[Khaēnādā] (num) EN: Canada  FR: Canada [m]
ป่าสน[pā son] (n, exp) EN: pine forest ; pinery  FR: pinède [f] ; bois de pins [m] ; plantation de pins [f] ; pineraie[f] (r.) ; pinière [f] (r.) ; pignada = pignade [f] (rég.)
ประเทศแคนาดา[Prathēt Khaēnādā] (n, prop) EN: Canada  FR: Canada [m]
ราฟาเอล นาดาล[Rāfāēl Nādāl] (n, prop) EN: Rafael Nadal  FR: Rafael Nadal
สายการบินแอร์แคนาดา[Sāikānbin Aē Khaēnādā] (tm) EN: Air Canada  FR: Air Canada

CMU English Pronouncing Dictionary
NADA N AA1 D AA0
NADAL N AA0 D AE1 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
那达慕[Nà dá mù, ㄋㄚˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ, / ] Nadam or Games, Mongolian national harvest festival in July-August, #90,150 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
雪崩[なだれ, nadare] หิมะถล่ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
イナダ;いなだ[inada ; inada] (n) young Japanese amberjack [Add to Longdo]
オキナメクラ[okinamekura] (n) Myxine paucidens (species of hagfish from the Sagaminada Sea in Japan) [Add to Longdo]
オゴポゴ[ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan) [Add to Longdo]
カナダデー[kanadade-] (n) Canada Day [Add to Longdo]
カナダバルサム[kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]
カナダ雁[カナダがん;カナダガン, kanada gan ; kanadagan] (n) (uk) Canada goose (Branta canadensis) [Add to Longdo]
カナダ自由党[カナダじゆうとう, kanada jiyuutou] (n) Liberal Party of Canada [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
名高い[なだかい, nadakai] namhaft, beruehmt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nada
   n 1: a quantity of no importance; "it looked like nothing I had
      ever seen before"; "reduced to nil all the work we had
      done"; "we racked up a pathetic goose egg"; "it was all for
      naught"; "I didn't hear zilch about it" [syn: {nothing},
      {nil}, {nix}, {nada}, {null}, {aught}, {cipher}, {cypher},
      {goose egg}, {naught}, {zero}, {zilch}, {zip}, {zippo}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top