ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nz

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nz-, *nz*
English-Thai: Longdo Dictionary
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), Syn. benzin
Swine influenza(n, name) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, Syn. Swine flu

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apoenzyme(แอพโพเอน'ไซม) n. ส่วนประกอบโปรตีนร่วมกับ coenzyme เป็นเอ็นไซม์ที่สมบูรณ์
azobenzene(แอส'โซเบนซีน) สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตสีย้อมและเป็นยาฆ่าแมลง
benzene(เบน'ซีน) n. น้ำมันติดไฟได้ง่ายชนิดหนึ่ง, Syn. benzol
benzin(เบน'ซีน) n. น้ำมันเบนซิน
benzine(เบน'ซีน) n. น้ำมันเบนซิน
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่,ขุมแร่มีค่า,ขุมทรัพย์มหาศาล,ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน,โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
bonza(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
bonze(บอนซ) n. พระจีนหรือพระญี่ปุ่น (พุทธศาสนา)
bonzer(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
bronze(บรอนซ) n. ทองสัมฤทธิ์ vt. ทาสีทองสัมฤทธิ์, See also: bronzy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
banzai(int) ทรงพระเจริญ
benzene(n) น้ำมันเบนซิน
benzine(n) น้ำมันเบนซิน
bronze(n) ทองสัมฤทธิ์
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี
frenzied(adj) ตื่นเต้นมาก,บ้าคลั่ง,คลั่ง,บ้าระห่ำ
frenzy(n) ความคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความคุ้มคลั่ง
influenza(n) ไข้หวัดใหญ่
stanza(n) ฉันท์,โคลงบทหนึ่ง,กลอนบทหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบแดด[āpdaēt] (v, exp) EN: sunbathe ; have a sunbath  FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
บ่ายสามโมง[bāi sām mōng] (n, exp) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บาตร[bāt] (n) EN: monk's alms bowl  FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บาท[bāt] (n) EN: line of verse ; canto ; stanza  FR: strophe [f] ; couplet [m]
เบนซิน[bensin] (n) EN: gasoline ; petrol ; benzine  FR: essence [f]
เบนซิน[bensin] (n) EN: benzene ; benzine  FR: benzène [m] ; benzine [f]
บริขาร[børikhān] (n) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest  FR: les huit objets d'un bonze
บท[bot] (n) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]  FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บทเรศ[botharēt] (n) EN: paragraph ; stanza ; chapter  FR: paragraphe ; chapitre
เชื้อ[cheūa] (n) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme  FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Konzept(n) |das, pl. Konzepte| หลักการ, คอนเซ็ปต์
einzeln(adj, adv) แต่ละ, ที่เป็นเดี่ยวๆ, ที่แยกจากกัน เช่น Lautsprecher einzeln verkaufen ขายลำโพงแยกเป็นชิ้น
einzig(adj, adv) หนึ่งเดียวที่, เพียงหนึ่งเดียว เช่น Das ist ein einziger Teeladen in diesem Viertel. นี่เป็นร้านขายชาเพียงร้านเดียวในย่านนี้, See also: nur
französisch(adj, n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
ganz(adv, adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ, Syn. völlig
ganze(adj) der/die/das ganze + คำนาม แปลว่า ทั้งหมด, See also: ganz
ganzen(adj) See also: ganz
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง, See also: währenddessen, Syn. in der Zwischenzeit
Kennzeichen(n) |das| สัญลักษณ์
Kennzeichen(n) |das| ป้ายทะเบียน(รถ), See also: Fahrzeugkennzeichen

French-Thai: Longdo Dictionary
onze(numéro) สิบเอ็ด, 11
quinze(numéro) สิบห้า, 15

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]
シフト演算機構[シフトえんざんきこう, shifuto enzankikou] shift arithmetic unit [Add to Longdo]
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable [Add to Longdo]
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データ完全性[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top