ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morgen

M AO1 R G AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morgen-, *morgen*
CMU English Pronouncing Dictionary
MORGEN M AO1 R G AH0 N
MORGENROTH M AO1 R G IH0 N R AO0 TH
MORGENTHAU M AO1 R G AH0 N TH AW2
MORGENSTERN M AO1 R G IH0 N S T ER0 N
MORGENTHALER M AO1 R G IH0 N TH AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Morgenzon (n) mˈɒrgənzən (m o1 r g @ n z @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!
Guten Morgenสวัสดีตอนเช้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morgen {m}; Vormittag {m} | am Morgen | am Vormittag | am späten Vormittag | wunderschöner, glücklicher Morgenmorning | in the morning | in mid morning | in the late morning | jingle-jangle morning [Am.] [Add to Longdo]
Morgen {m}; Acker {m} [old] (Flächenmaß, 4048 qm)acre (4840 square yards) [Add to Longdo]
Morgenausgabe {f}morning edition [Add to Longdo]
Morgendämmerung {f}dawn [Add to Longdo]
Morgendämmerung {f}; Anbruch {m}; Beginn {m}dawn [Add to Longdo]
Morgenempfang {m} | Morgenempfänge {pl}levee | levees [Add to Longdo]
Morgengrauen {n}dawn; crack of dawn; daybreak [Add to Longdo]
Morgengymnastik {f}exercises in the morning [Add to Longdo]
Morgenhaube {f}mobcap [Add to Longdo]
Morgenmantel {m}; Morgenrock {m}dressing gown [Add to Longdo]
Morgenrock {m}robe [Add to Longdo]
Morgenrot {n}; Morgenröte {f}red sky; dawn [Add to Longdo]
Morgensonne {f}morning sun [Add to Longdo]
Morgenstern {m}morning star [Add to Longdo]
Morgenstern {m} (Waffe)flail [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
明日[あす, asu] morgen [Add to Longdo]
暁天[ぎょうてん, gyouten] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
暁星[ぎょうせい, gyousei] Morgenstern [Add to Longdo]
[ちょう, chou] Morgen [Add to Longdo]
[ちょう, chou] MORGEN, DYNASTIE [Add to Longdo]
朝日[あさひ, asahi] Morgensonne [Add to Longdo]
朝晩[あさばん, asaban] morgens_und_abends [Add to Longdo]
朝霧[あさぎり, asagiri] Morgennebel [Add to Longdo]
朝露[あさつゆ, asatsuyu] Morgentau [Add to Longdo]
未明[みめい, mimei] Morgendaemmerung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  morgen
      n 1: a South African unit of measure equal to about 2 acres

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top