ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morgan

M AO1 R G AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morgan-, *morgan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Morgan(n) พันธุ์ม้าชนิดหนึ่งของอเมริกันใช้สำหรับล่าสัตว์
Morgan(n) ม้าพันธุ์หนึ่ง
morganatic(adj) เกี่ยวกับการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงฐานะต่ำกว่า, Syn. plural
morganatically(adv) โดยการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงต่ำต้อยกว่า

CMU English Pronouncing Dictionary
MORGAN M AO1 R G AH0 N
MORGANA M AO0 R G AE1 N AH0
MORGANS M AO1 R G AH0 N Z
MORGAN'S M AO1 R G AH0 N Z
MORGANTE M AO0 R G AA1 N T IY0
MORGANTI M AO0 R G AA1 N T IY0
MORGANTOWN M AO1 R G AH0 N T AW2 N
MORGANSTERN M AO1 R G AH0 N S T ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morganatic (j) mˌɔːgənˈætɪk (m oo2 g @ n a1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩根[Mó gēn, ㄇㄛˊ ㄍㄣ, ] Morgan (name), #19,134 [Add to Longdo]
摩根士丹利[Mó gēn Shì dān lì, ㄇㄛˊ ㄍㄣ ㄕˋ ㄉㄢ ㄌㄧˋ, ] Morgan Stanley (financial services company), #21,878 [Add to Longdo]
摩尔根[Mó ěr gēn, ㄇㄛˊ ㄦˇ ㄍㄣ, / ] Morgan (name), #104,924 [Add to Longdo]
茨万吉拉伊[Cí wàn jí lā yī, ㄘˊ ㄨㄢˋ ㄐㄧˊ ㄌㄚ ㄧ, / ] Morgan Tsvangirai (1952-), Zimbabwean politician, #393,688 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドモルガン[domorugan] (n) de Morgan [Add to Longdo]
ドモルガンの法則[ドモルガンのほうそく, domorugan nohousoku] (n) de Morgan's laws [Add to Longdo]
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Morgan
   n 1: United States anthropologist who studied the Seneca
      (1818-1881) [syn: {Morgan}, {Lewis Henry Morgan}]
   2: United States biologist who formulated the chromosome theory
     of heredity (1866-1945) [syn: {Morgan}, {Thomas Hunt Morgan}]
   3: a Welsh buccaneer who raided Spanish colonies in the West
     Indies for the English (1635-1688) [syn: {Morgan}, {Henry
     Morgan}, {Sir Henry Morgan}]
   4: soldier in the American Revolution who defeated the British
     in the battle of Cowpens, South Carolina (1736-1802) [syn:
     {Morgan}, {Daniel Morgan}]
   5: United States financier and philanthropist (1837-1913) [syn:
     {Morgan}, {J. P. Morgan}, {John Pierpont Morgan}]
   6: an American breed of small compact saddle horses

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top