ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moho

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moho-, *moho*
Possible hiragana form: もほ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Mohorovicic Discontinuityแนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOHON M OW1 HH AH0 N
MOHOLY-NAGY M OW0 HH OW1 L IY0 N EY1 G IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫霍洛维奇不连续面[Mò huò luò wéi qí bù lián xù miàn, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Mohorovichich discontinuity (lower boundary of the earth's lithosphere); abbr. to Moho 莫霍面 [Add to Longdo]
莫霍面[Mò huò miàn, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˋ, ] Moho (Mohorovichich discontinuity, the lower boundary of the earth's lithosphere) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けんもほろろ;けんもほろほろ(ik)[kenmohororo ; kenmohorohoro (ik)] (adj-na,adj-no) curt; blunt; brusque [Add to Longdo]
モホーク[moho-ku] (n) Mohawk [Add to Longdo]
モホロビチッチ不連続面;モホロヴィチッチ不連続面[モホロビチッチふれんぞくめん(モホロビチッチ不連続面);モホロヴィチッチふれんぞくめん(モホロヴィチッチ不連続面), mohorobichicchi furenzokumen ( mohorobichicchi furenzoku men ); mohorovichicchi fur] (n) (See モホ面) Mohorovicic discontinuity [Add to Longdo]
モホ面[モホめん, moho men] (n) (abbr) (See モホロビチッチ不連続面) Moho (Mohorovicic discontinuity) [Add to Longdo]
芋掘り[いもほり, imohori] (n) potato field (furrows) [Add to Longdo]
芋堀り[いもほり, imohori] (n) digging for potatoes [Add to Longdo]
嘘も方便;うそも方便[うそもほうべん, usomohouben] (exp) the end justifies the means; circumstances may justify a lie [Add to Longdo]
子供保険[こどもほけん, kodomohoken] (n) juvenile insurance [Add to Longdo]
神も仏もない[かみもほとけもない, kamimohotokemonai] (exp) There is no God! (used to express despair at the heartlessness of the world); lit [Add to Longdo]
模倣(P);摸倣[もほう, mohou] (n,vs,adj-no) imitation; copying; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
模倣[もほう, mohou] Nachahmung, Imitation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Moho
   n 1: the boundary between the Earth's crust and the underlying
      mantle; "the Mohorovicic discontinuity averages 5 miles
      down under oceans and 20 miles down under continents" [syn:
      {Mohorovicic discontinuity}, {Moho}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top