ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miro

M IH1 R OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miro-, *miro*
Possible hiragana form: みろ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (n) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]  FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
ช่างทำกระจก[chang tham krajok] (n, exp) FR: miroitier [m]
กระจก[krajok] (n) EN: mirror ; looking glass  FR: miroir [m] ; glace [f]
กระจกเงา[krajokngao] (n) EN: mirror ; looking mirror ; looking glass  FR: miroir [m] ; glace [f]
กระจกเงาระนาบ[krajokngao ranāp] (n, exp) FR: miroir plan [m]
กระจกเงาราบ[krajokngao rāp] (n, exp) FR: miroir plan [m]
กระจกนูน[krajok nūn] (n, exp) EN: convex mirror  FR: miroir convexe [m]
กระจกพิเศษ[krajok phisēt] (n, exp) FR: miroir magique [m]
กระจกเว้า[krajok wāo] (n, exp) EN: concave mirror  FR: miroir concave [m]
นกจับแมลงหัวเทา[nok jap malaēng hūa thao] (n, exp) EN: Grey-headed Flycatcher ; Grey-headed Canary-Flycatcher  FR: Gobemouche à tête grise [m] ; Goubemouche à tête grise [m] ; Miro à tête grise [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIRO M IH1 R OW0
MIRO M IH0 R OW1
MIRON M IH0 R AO1 N
MIRO'S M IH1 R OW0 Z
MIRO'S M IH0 R OW1 Z
MIROSLAV M IH1 R AH0 S L AA0 V
MIRONENKO M IH2 R OW0 N EH1 NG K OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens! [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
アミロース[amiro-su] (n) amylose [Add to Longdo]
アミロイド[amiroido] (n) amyloid [Add to Longdo]
アミロイドーシス[amiroido-shisu] (n) amyloidosis [Add to Longdo]
アミロイドニューロパシー[amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
アミロペクチン[amiropekuchin] (n) amylopectin [Add to Longdo]
アミロ法[アミロほう, amiro hou] (n) amylo process [Add to Longdo]
セミロング[semirongu] (n) shoulder length hair (wasei [Add to Longdo]
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] (n) {comp} data semantics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] data semantics [Add to Longdo]
魅力的機能[みろくてききのい, mirokutekikinoi] desirable feature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miro
   n 1: New Zealand conifer used for lumber; the dark wood is used
      for interior carpentry [syn: {miro}, {black pine},
      {Prumnopitys ferruginea}, {Podocarpus ferruginea}]
   2: Spanish surrealist painter (1893-1983) [syn: {Miro}, {Joan
     Miro}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top