ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minn

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minn-, *minn*
Possible hiragana form: みんん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minnow(n) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
Minnehaha(sl) แชมเปญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minnow(มิน'โน) n. ปลายุโรปขนาดเล็กจำพวกหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minnesota Multiphasic Personality Inventoryแบบทดสอบบุคลิกภาพ เอ็มเอ็มพีไอ [TU Subject Heading]
Minnowsปลาซิว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Minnieroot(n) ต้อยติ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้อย(n) minnow, See also: Dangila leptocheila, Syn. ปลาสร้อย, กระสร้อย, Example: ปลาสร้อยเริ่มมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายสกุล ในวงศ์ Cyprinidae พบอยู่รวมกันเป็นฝูงในตอนปลายฤดูน้ำหลาก และว่ายทวนน้ำขึ้นไปหากินในแหล่งน้ำที่สูงขึ้นไป ส่วนใหญ่ลำตัวสีขาวเงินและมีจุดคล้ำหรือจุดดำบนเกล็ดจนเห็นเป็นเส้นสายหลายแถบพาดตามยาวอยู่ข้างตัว

CMU English Pronouncing Dictionary
MINNA M IH1 N AH0
MINNS M IH1 N Z
MINNY M IH1 N IY0
MINNIE M IH1 N IY0
MINNIS M IH1 N IH0 S
MINNOW M IH1 N OW0
MINNIG M IH1 N IH0 G
MINNER M IH1 N ER0
MINNEY M IH1 N IY0
MINNIX M IH1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minnow (n) mˈɪnou (m i1 n ou)
minnows (n) mˈɪnouz (m i1 n ou z)
Minnelli (n) mɪnˈɛliː (m i n e1 l ii)
Minnesota (n) mˌɪnɪsˈoutə (m i2 n i s ou1 t @)
Minneapolis (n) mˌɪnɪˈæpəlɪs (m i2 n i a1 p @ l i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闽南[Mǐn nán, ㄇㄧㄣˇ ㄋㄢˊ, / ] Minnan, lit. south Fujian; a southern Chinese dialect of Fujian and east Guangdong, #17,513 [Add to Longdo]
闽南语[Mǐn nán yǔ, ㄇㄧㄣˇ ㄋㄢˊ ㄩˇ, / ] Minnan, lit. south Fujianese dialect; southern Chinese dialects of Fujian and east Guangdong, #45,580 [Add to Longdo]
明尼苏达[Míng ní sū dá, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧˊ ㄙㄨ ㄉㄚˊ, / ] Minnesota, #55,278 [Add to Longdo]
明尼苏达州[Míng ní sū dá zhōu, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧˊ ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄓㄡ, / ] Minnesota, #62,828 [Add to Longdo]
明尼阿波利斯[Míng ní ā bō lì sī, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧˊ ㄚ ㄅㄛ ㄌㄧˋ ㄙ, ] Minneapolis, Missouri, #84,477 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minnegesang {m}; Minnesang {m} [mus.]minnesong [Add to Longdo]
Minnelied {n} [mus.]minnelied [Add to Longdo]
Minnesänger {m}; Minnesinger {m} [mus.]minnesinger [Add to Longdo]
Minnesänger {m} | Minnesänger {pl}minstrel | minstrels [Add to Longdo]
Minnesota (US-Bundesstaat)Minnesota (MN) [Add to Longdo]
Minneapolis (Stadt in USA)Minneapolis (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
みんなの党[みんなのとう, minnanotou] (n) Your Party (a Japanese political party) [Add to Longdo]
シルバーシャーク;シルバー・シャーク[shiruba-sha-ku ; shiruba-. sha-ku] (n) silver shark (Balantiocheilos melanopterus); Bala shark; tricolor shark; shark minnow [Add to Longdo]
タップミノー[tappumino-] (n) (See 蚊絶やし) topminnow [Add to Longdo]
ミネソタ[minesota] (n) Minnesota; (P) [Add to Longdo]
ミンネ[minne] (n) love of a knight for a courtly lady (upon which he is unable to act) (ger [Add to Longdo]
ミンネザング[minnezangu] (n) minnesang (12th-14th century German love song) (ger [Add to Longdo]
ミンネゼンガー;ミンネジンガー[minnezenga-; minnejinga-] (n) (See ミンネザング) minnesinger (ger [Add to Longdo]
ラスボラ[rasubora] (n) rasbora (small minnow-like fish of genera Boraras, Microrasbora, Rasbora, and Trigonostigma) [Add to Longdo]
[みな(P);みんな(P), mina (P); minna (P)] (adv,n) (1) all; everyone; everybody; (2) everything; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top