ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

milo

M AY1 L OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milo-, *milo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
milord(n) ชายสูงศักด์
milometer(n) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์, Syn. mileometer, odometer, the clock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
milord(มิลอร์ด') n. ชายสูงศักดิ์ชาวอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miloThe Venus de Milo is the perfection of beauty.
miloWhen the Venus de Milo was entire, there were arms on the statue.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็ดดำหัวดำ[pet dam hūa dam] (n, exp) EN: Baer's Pochard  FR: Fuligule de Baer [m] ; Milouin de Baer [m]
เป็ดดำหัวสีน้ำตาล[pet dam hūa sī nāmtān] (n, exp) EN: Ferruginous Pochard ; White-eyed Pochard  FR: Fuligule nyroca [m] ; Milouin de Madagascar [m] ; Canard nyroca [m] ; Canard nyroque [m] ; Canard à iris blanc [m] ; Fuligule à iris blanc [m] ; Petit Rouge [m]
เป็ดดำหลังขาว[pet dam lang khāo] (n, exp) EN: Greater Scaup  FR: Fuligule milouinan [m] ; Grand Morillon [m] ; Canard milouinan [m]
เป็ดโปช้าดหลังขาว[pet pōchāt lang khāo] (n, exp) EN: Common Pochard  FR: Fuligule milouin [m] ; Milouin d’Europe [m] ; Canard milouin [m] ; Tête rouge ; Rouget [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MILO M AY1 L OW0
MILOT M IH1 L AH0 T
MILOS M IY1 L OW0 Z
MILONE M IH0 L OW1 N
MILOSH M IH0 L AO1 SH
MILONAS M IY0 L OW1 N AA0 Z
MILODIC M IH0 L OW1 D IH0 K
MILOSEVIC M IH0 L OW1 S AH0 V IH0 CH
MILOSEVIC M IH0 L OW1 S AH0 V IH0 K
MILOSEVICH M IH0 L AA1 S IH0 V IH0 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Milos (n) mˈaɪlous (m ai1 l ou s)
milord (n) mˈɪlˈɔːd (m i1 l oo1 d)
milords (n) mˈɪlˈɔːdz (m i1 l oo1 d z)
Milosevic (n) mɪlˈɒsəvɪtʃ (m i l o1 s @ v i ch)
milometer (n) mˈaɪlˈɒmɪtər (m ai1 l o1 m i t @ r)
milometers (n) mˈaɪlˈɒmɪtəz (m ai1 l o1 m i t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーベルタイガー[sa-berutaiga-] (n) (abbr) sabre-toothed tiger (prehistoric feline, Smilodon californicus) (wasei [Add to Longdo]
ミロ[miro] (n) milo [Add to Longdo]
ミロのビーナス[miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite) [Add to Longdo]
ミロンガ[mironga] (n) (1) milonga (tango-like dance); (2) place where the milonga and tango is danced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  milo
      n 1: small drought-resistant sorghums having large yellow or
           whitish grains [syn: {milo}, {milo maize}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top