ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mich

M IH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mich-, *mich*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Michael(n) ไมเคิล (ชื่อของผู้ชาย), Syn. Mike
Michigan(n) รัฐมิชิแกนของอเมริกา
Michaelmas(n) เทศกาลฉลองทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์
Michelangelo(n) จิตรกรชื่อดังของอิตาลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
michael(ไม'เคิล) n,ประมุขทูตสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Michaelis Menten Curveโค้งไมเคลิสเมนเทน [การแพทย์]
Michelangelo Buonarrotti, 1475-1564ไมเคิลแอนเจโล บอนนารอตตี, ค.ศ. 1474-1564 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
michHello. This is Joe Carlton. May I speak to Michael?
michI saw Michel last week. He'd been sick for a week.
michLansing is the state capital of Michigan.
michMichael broke the dishes.
michMichael caught her by the hand.
michMichael had a hard time making ends meet.
michMichael is to be on a TV program tonight.
michMichael Jackson is popular in the US.
michMichael speaks Japanese, not to mention English.
michMichael, this is the restaurant where your father and I had our first date.
michMichael was seen to leave by the side door.
michMichelangelo protested that he was not a painter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมปังก้อนหนึ่ง[khanompang køn neung] (n) EN: a piece of bread ; a loaf of bread  FR: un morceau de pain [m] ; une miche de pain [f]
ขนมปังปอนด์[khanompang pøn] (n, exp) EN: loaf  FR: miche de pain
กล้วยหอม[klūay høm] (n, exp) EN: big banana ; cultivated banana ; Gros Michel and cavendish banana  FR: grande banane [f] ; banane de culture [f]
กล้วยหอมทอง[klūay høm thøng] (n, exp) EN: Gros Michel banana  FR: banane Gros Michel [f]
มิเชล พลาตินี่[Michēl Phlātinī] (n, prop) EN: Michel Platini  FR: Michel Platini
มิชาเอล ชูมัคเกอร์[Michāoēl Chūmakkoē] (n, prop) EN: Michael Schumacher  FR: Michael Schumacher
ผักกาดหางหงส์[phakkāt hānghong] (n, exp) EN: Chinese Cabbage-Michilli

CMU English Pronouncing Dictionary
MICH M IH1 CH
MICHL M IH1 CH AH0 L
MICHIO M IH1 CH IY0 OW0
MICHNA M IH1 CH N AH0
MICHEL M IH1 CH AH0 L
MICHAL M IH1 CH AH0 L
MICHEL M IH0 SH EH1 L
MICHON M IH1 CH AH0 N
MICHIE M IH1 CH IY0
MICHAUX M IH0 SH OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Michel (n) mˈaɪkəl (m ai1 k @ l)
Michele (n) mɪʃˈɛl (m i sh e1 l)
Michael (n) mˈaɪkl (m ai1 k l)
Michelin (n) mˈɪʃəlæn (m i1 sh @ l a n)
Michaels (n) mˈaɪkəlz (m ai1 k @ l z)
Michelle (n) mˈɪʃˈɛl (m i1 sh e1 l)
Michigan (n) mˈɪʃɪgən (m i1 sh i g @ n)
Michaelmas (n) mˈɪklməs (m i1 k l m @ s)
Michelangelo (n) mˈaɪkəlˈænʤəlou (m ai1 k @ l a1 n jh @ l ou)
Michaelmases (n) mˈɪklməsɪz (m i1 k l m @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
米歇尔[Mǐ xiē ěr, ㄇㄧˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Michel (name), #43,587 [Add to Longdo]
关颖珊[Guān Yǐng shān, ㄍㄨㄢ ㄧㄥˇ ㄕㄢ, / ] Michelle Kwan, #58,816 [Add to Longdo]
密歇根州[Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ, ] Michigan, #61,687 [Add to Longdo]
米开朗基罗[Mǐ kāi lǎng jī luó, ㄇㄧˇ ㄎㄞ ㄌㄤˇ ㄐㄧ ㄌㄨㄛˊ, / ] Michelangelo, #76,685 [Add to Longdo]
密歇根[Mì xiē gēn, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ, ] Michigan (state of US), #101,141 [Add to Longdo]
迈克尔・克莱顿[Mài kè ěr· Ke4 lai2 dun4, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ· Kè lái dùn, ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Michael Crichton (1942-), US techno-thriller writer, author of Jurassic Park [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
導き[みちびき, michibiki] (n) ชี้แนะ ชี้นำ การนำทาง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
満ちる[みちる, michiru] TH: เต็มเปี่ยม  EN: to be full
満ちる[みちる, michiru] TH: น้ำนองเต็มตลิ่ง  EN: to rise (tide)
満ちる[みちる, michiru] TH: ขาดอายุ  EN: to expire
導く[みちびく, michibiku] TH: ชี้นำ
導く[みちびく, michibiku] TH: นำไปสู่  EN: to lead to

German-Thai: Longdo Dictionary
michฉัน (รูปกรรมตรง), See also: ich
mich(pron) ฉัน, ดิฉัน, ผม (คำสรรพนามบุรุษที่ 1 รูปกรรมตรง Akk.) เช่น Wer liebt mich?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mich dünktme thinks [Add to Longdo]
mich dünkteme thought [Add to Longdo]
mich friertI am cold [Add to Longdo]
mich; mirme [Add to Longdo]
mich dünktmethinks [obs.] [Add to Longdo]
Mich hat es ganz schön erwischt.I really copped it. [Add to Longdo]
Michiganwaldsänger {m} [ornith.]Kirtland's Warbler [Add to Longdo]
Michigan (US-Bundesstaat)Michigan (MI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade [Add to Longdo]
どちみち[dochimichi] (n) whichever; whatever [Add to Longdo]
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case [Add to Longdo]
はまり道[はまりみち, hamarimichi] (n) road to (figurative) addiction [Add to Longdo]
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
アミチョウチョウウオ[amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
イエローイアーエンジェルフィッシュ[iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
未知状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state [Add to Longdo]
導く[みちびく, michibiku] derive [Add to Longdo]
方程式を導く[ほうていしきをみちびく, houteishikiwomichibiku] derive a formula [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
未知[みち, michi] unbekannt [Add to Longdo]
[みち, michi] Strasse, Weg, Pfad [Add to Longdo]
道ならぬ恋[みちならぬこい, michinaranukoi] verbotene_Liebe [Add to Longdo]
道端[みちばた, michibata] Strassenrand, Wegrand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top