ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

merino

M ER0 IY1 N OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merino-, *merino*
Possible hiragana form: めりの
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merino(n) แกะพันธุ์หนึ่งจากสเปน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
merino(มะรี'โน) n. แกะพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
merino(n) แกะชนิดหนึ่ง,ขนแกะ

CMU English Pronouncing Dictionary
MERINO M ER0 IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merino (n) mˈərˈiːnou (m @1 r ii1 n ou)
merino-sheep (n) mˈərˌiːnou-ʃˈiːp (m @1 r ii2 n ou - sh ii1 p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
メリノ[merino] (n) Merino (breed of sheep) [Add to Longdo]
メリノ羊毛[メリノようもう, merino youmou] (n) merino wool [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merino
   n 1: white sheep originating in Spain and producing a heavy
      fleece of exceptional quality [syn: {merino}, {merino
      sheep}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top