ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manx

M AE1 NG K S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manx-, *manx*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Manx(n) เกี่ยวกับคน ภาษาและวัฒนธรรมของชาวเกาะ the Isle of Man
Manx cat(n) แมวพันธุ์หนึ่งไม่มีหาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manx catn. แมวบ้านหางกุดชนิดหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
MANX M AE1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Manx (n) mˈæŋks (m a1 ng k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzschnabel-Sturmtaucher {m} [ornith.]Manx Shearwater (Puffinus puffinus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンクス猫[マンクスねこ, mankusu neko] (n) Manx cat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Manx
   adj 1: of or relating to the Isle of Man or its inhabitants or
       their language; "the Manx fishing industry"; "there are
       few Manx speakers alive today"
   n 1: the ancient Gaelic formerly spoken on the Isle of Man; the
      language is sometimes used on ceremonial occasions
   2: a short-haired tailless breed of cat believed to originate on
     the Isle of Man [syn: {Manx}, {Manx cat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top