ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lang

L AE1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lang-, *lang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
languid(adj) เฉื่อยชา, See also: เนือย, เงื่องหงอย, เซื่องซึม, Syn. inactive, inert, sluggish, torpid, Ant. active, energetic
languid(adj) ไม่กระตือรือร้น, See also: ไม่สนใจใยดี, Syn. listeless, indifferent, spiritless, Ant. eager, brisk
languid(adj) อ่อนเปลี้ย, See also: เพลีย, อ่อนเพลีย, เหนื่อยอ่อน, อ่อนกำลัง, เพลียแรง, Syn. weak, feeble, weary, exhausted, debilitated, Ant. vigorous
languor(n) ความอ่อนเพลีย, See also: ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง, ความเซื่องซึม, ความเชื่องช้า, Syn. weakness
language(n) ภาษา, Syn. speech, dialect
language(n) วิธีการสื่อสาร, See also: คำพูด, ภาษาพูด
languish(vi) อ่อนแรง, See also: อ่อนกำลัง, Syn. droop
languish in(phrv) อ่อนแรง, See also: ไม่มีแรง, เหนื่อยอ่อน, อิดโรย
languish of(phrv) ทุกข์ทรมานกับ (คำเก่า), See also: ป่วยด้วย โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ
languishing(adj) อ่อนกำลัง, See also: อ่อนเพลีย, Syn. drooping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
language(แลง'เกว็จฺ) n. ภาษา
languid(แลง'กวิด) adj. อ่อนเปลี้ย,เพลียแรง,อ่อนกำลัง,เฉื่อยชา,เหนื่อย,โรยรา,ละห้อย,เหี่ยวแห้ง,ไม่ใยดี., See also: languidness n. ดูlanguid, Syn. pensive, drooping
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
languor(แลง'เกอะ) n. ความอ่อนเพลีย,ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ความเซื่องซึม,ความเชื่องช้า, See also: languorous adj. ดูlanguor
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
american languageภาษาอังกฤษที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา (English)
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
body languangen. ดูkinesics
clang(แคลง) n. เสียงดังแกล๊ง ๆ v. ดังแกล๊ง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
language(n) ภาษา,ถ้อยคำ
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
languishment(n) ความอ่อนเพลีย,ความซูบซีด,ความอ่อนเปลี้ย,ความเฉื่อยชา,ความอิดโรย
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
languorous(adj) อ่อนแอ,เซื่องซึม,เงียบ,อ่อนเปลี้ย,หงอย,เฉื่อยชา
clang(n) เสียงดังกราว
clang(vi) ส่งเสียงดังกราว
clangour(n) เสียงดังกราว
clangour(vi) ส่งเสียงดังกราว
slang(n) คำสแลง,ภาษาตลาด,ภาษาปาก,คำเฉพาะกลุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
languageภาษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
language, objectกรรมภาษา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
languorอาการโผเผ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lange, Procedureการตัดโคนกระดูกฝ่าเท้าเพื่อแก้เท้าบิดเข้าใน [การแพทย์]
Langerhans Cellsเซลล์แลงเกอร์ฮาน [การแพทย์]
Langeria's Signการตรวจพบในคอกระดูกต้นขาหักมีลักษณะข้อตะโพกงอขา [การแพทย์]
Langhansเซลล์ยักษ์ลางก์ฮานส์ [การแพทย์]
Languageภาษา, การสื่อภาษา [การแพทย์]
Language acquisitionการรับรู้ทางภาษา [TU Subject Heading]
Language and cultureภาษากับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Language and educationภาษากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Language and languagesภาษา [TU Subject Heading]
Language and logicภาษากับตรรกศาสตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
langsatลางสาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- She's not a- - K.D. Lang fan?พี่คุณเค้าไม่ได้ชอบ KD Lang (นักร้องเลสเบี้ยน) นะ เปล่าหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
He can't get within five feet of Lana Lang without turning into a freak show.คล้ากเค้นท์ไม่สามารถเดินเข้าใกล้ ลาน่าได้เกินกว่า 5 ก้าว โดยที่ไม่แปลงร่างเป็นตัวเต่าตุ่นตลกๆ ไปได้หรอก Metamorphosis (2001)
Clark Kent is a football player, and Lana Lang is a waitress.คล้าก เค้นท์ เป็นนักฟุตบอล ลาน่า แลงก์เป็นสาวเสิรฟ Hothead (2001)
He can't get within five feet of Lana Lang without turning into a freak show.คล้ากเคนท์ ไม่เคยเข้าใกล้ ลาน่า ในรัศมี 5 ก้าว โดยไม่โชว์อะไรตลกๆ ออกมา Pilot (2001)
I feel like I spent my entire life trying to measure up to a Laura Lang who didn't exist.หนูแค่รู้สึกเหมือนหนูใช้ชีวิตเพื่อที่จะเป็นอย่าง ...แม่ของหนู ที่ไม่เคยมีตัวตัวอยู่จริงนั่น X-Ray (2001)
Right. Lang filled me in.ถูกต้อง แลง ส่งชั้นลงไป Just Business (2008)
Lana lang founded that organizationลาน่า แลงก์เป็นผู้ก่อตั้ง Legion (2009)
The enigmatic Lana Lang in the flesh.สตรีลึกลับ ลาน่า แลงก์, ตัวจริงเลย Bulletproof (2009)
You know, they're showing a Fritz Lang double feature at Rosewood cinema tonight.รู้มั้ยคืนนี้โรงหนัง ฉายหนังของฟริตซ์ แลง There's No Place Like Homecoming (2010)
Your Honor, I'd like to call Ted Clubber Lang to the stand. Yes!ใต้เท้า ฉันอยากขอเรียกให้ เท็ด คลับเบอร์ แลงขึ้นพูดค่ะ Ted 2 (2015)
I defended Ted Clubber Lang in Ted Vs Massachusetts. Hey!ฉันว่าความให้เท็ด คลับเบอร์ แลง ในคดี เท็ดกับแมสซาชูเสตส์ Ted 2 (2015)
It's a perfect Scott Lang mark!เป้าหมายเหมาะกับสก็อตต์ แลง Ant-Man (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lang400 million people speak English as their first language.
lang80% of all English words come from other languages.
langA dictionary is an important aid in language learning.
langA foreign language cannot be mastered in a year or so.
langA little language goes a long way.
langAll people can become friends, even if their languages and customs are different.
langAmazing! That your mother speaks 6 languages.
langAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
langAny gentleman would not use such language.
langAny student of this school must learn one more foreign language besides English.
langArabic is a very important language.
langAre you interested in foreign languages?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าง(n) langur, See also: leaf monkey, Example: เขามองเข้าไปที่ห้องสตัฟฟ์เห็นค่างโหนกิ่งไม้แห้งเหยี่ยวกำลังกระพือปีกกว้าง ยกขาหน้าอยู่, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อลิงในวงศ์ Cercopithecidae ตัวสีเทาหรือดำ ลำตัว แขน ขา และหางยาวกว่าลิงทั่วๆ ไป กินใบไม้และผลไม้
พาณี(n) speech, See also: language, sound, Syn. เสียง, ถ้อยคำ, ภาษา
ภาษา(n) language, See also: speech, words, Syn. คำพูด, Example: ปัญหาชายแดนภาคใต้มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องของภาษา ระหว่างไทยพุทธ และคนมุสลิม, Thai Definition: เสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้, ถ้อยคำที่ใช้พูดกัน
วาณี(n) language, Syn. ภาษา, ถ้อยคำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอกภาพของภาษา(n) language autonomy
นิรุกติ(n) language, See also: speech, words, Syn. ภาษา, คำพูด, Notes: (สันสกฤต)
ระทวย(adv) languidly, See also: weakly, Example: โรคร้ายทำให้เขานอนระทวยอยู่กับเตียงตลอดเวลา
กำเสาะ(adj) weak, See also: languid, feeble, feckless, sickly, debilitated, Syn. เสาะ, กระเสาะ, กระแสะ, กระเสาะกระแสะ, เพลีย, อ่อนเพลีย, Example: น้องเป็นคนกำเสาะอ่อนแอ
การพัฒนาภาษา(n) language development, Syn. การพัฒนาทางด้านภาษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัจนะภาษา[awatjanaphāsā] (n) EN: non verbal language
บาลี[Bālī] (n, prop) EN: Pali ; Pali language  FR: pali [m] ; langue pali [f]
เบื่อโลก[beūa lōk] (v, exp) FR: languir (vx - litt.)
ชื่อภาษาอีสาน[cheū phāsā Isān] (n, exp) EN: Isan name  FR: nom en langue Isan [m]
ชิวหา[chiuhā] (n) EN: tongue  FR: langue [f]
เอกภาพของภาษา[ēkkaphāp khøng phāsā] (n, exp) EN: language autonomy
เหี่ยว[hīo] (v) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[hīochao] (v) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
ห่อลิ้น[hø lin] (v, exp) FR: rouler la langue
อี๊ด โปงลาง(สะออน)[Īt Pōnglāng (Sa-øn)] (n, prop) EN: It Ponglang (Sa-on)  FR: It Ponglang (Sa-on)

CMU English Pronouncing Dictionary
LANG L AE1 NG
LANGE L AE1 NG
LANGO L AA1 NG G OW0
LANGBO L AE1 NG B OW0
LANGER L AE1 NG ER0
LANGAN L AE1 NG G AH0 N
LANGEL L EY1 NG G AH0 L
LANGEN L AE1 NG AH0 N
LANGERS L AE1 NG ER0 Z
LANGDON L AE1 NG D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
langur (n) lˈʌŋgˈuəʳr (l uh1 ng g u@1 r)
languid (j) lˈæŋgwɪd (l a1 ng g w i d)
languor (n) lˈæŋgər (l a1 ng g @ r)
langurs (n) lˈʌŋgˈuəʳz (l uh1 ng g u@1 z)
langsyne (n) lˌæŋsˈaɪn (l a2 ng s ai1 n)
language (n) lˈæŋgwɪʤ (l a1 ng g w i jh)
languish (v) lˈæŋgwɪʃ (l a1 ng g w i sh)
languages (n) lˈæŋgwɪʤɪz (l a1 ng g w i jh i z)
languidly (a) lˈæŋgwɪdliː (l a1 ng g w i d l ii)
languished (v) lˈæŋgwɪʃt (l a1 ng g w i sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen, #534 [Add to Longdo]
浪费[làng fèi, ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, / ] to waste; to squander, #2,737 [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, ] wolf, #2,753 [Add to Longdo]
浪漫[làng màn, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ, ] romantic, #2,874 [Add to Longdo]
[làng, ㄌㄤˋ, ] wave; breaker; unrestrained; dissipated, #4,128 [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, ] (arch.) minister; official; noun prefix denoting function or status; a youth; surname Lang, #4,319 [Add to Longdo]
[lǎng, ㄌㄤˇ, ] clear; bright, #6,926 [Add to Longdo]
浪潮[làng cháo, ㄌㄤˋ ㄔㄠˊ, ] wave; tides, #9,197 [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, ] porch, #11,908 [Add to Longdo]
狼狈[láng bèi, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ, / ] in a difficult situation; to cut a sorry figure, #14,708 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
lang(adj) ยาว, นาน
langeSee also: lang
Länge(n) |die, pl. Längen| ความยาว
langenSee also: lang
langen(vi, slang) |langte, hat gelangt| เพียงพอ เช่น 20 Euro langt mir nicht. ยี่สิบยูโรไม่พอสำหรับฉัน, Syn. reichen
langsam(adj) ช้า อืดอาด, See also: schnell
längstตั้งนานแล้ว
Langweile(n) |die, nur Sg.| ความเบื่อหน่าย
langweilen(vt) |langweilte, hat gelangweilt| ทำให้เบื่อหน่าย
langweilig(adj) น่าเบื่อหน่าย, See also: die Langweile

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langfristiger Gewinnstock long pull [Add to Longdo]
Langdrahtantenne {f}long-wire antenna [Add to Longdo]
Langeweile {f}boredom [Add to Longdo]
Langeweile {f}ennui [Add to Longdo]
Langeweile {f}stuffiness [Add to Longdo]
Langeweile {f}; Überdruss {m}; Eintönigkeit {f}; Stumpfsinn {m}tedium [Add to Longdo]
Langformat {n}oblong format [Add to Longdo]
Langhaus {n}longhouse [Add to Longdo]
Langhobelmaschine {f}planer; planing machine [Add to Longdo]
Langkessel {m}boiler barrel; cylindrical boiler [Add to Longdo]
Langkiel {n}full keel [Add to Longdo]
Langlebigkeit {f}longevity [Add to Longdo]
Langleinenfischerei {f} (industrielle Fischerei)longline fishery (industrial fishing) [Add to Longdo]
Langloch {n}elongated hole; oblong hole [Add to Longdo]
Langlochfräser {m}end mill [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: pâtisserie

Japanese-English: EDICT Dictionary
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML [Add to Longdo]
あーた[a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
ありんすことば[arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] Data Description Language (DDL) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
久し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
大刀[たいとう, taitou] langes_Schwert [Add to Longdo]
太刀[たち, tachi] langes_Schwert [Add to Longdo]
宵っ張り[よいっぱり, yoippari] lange_aufbleiben [Add to Longdo]
宿望[しゅくぼう, shukubou] langgehegter_Wunsch [Add to Longdo]
年功[ねんこう, nenkou] langjaehriger_Dienst, langjaehrige_Verdienste [Add to Longdo]
[じょ, jo] LANGSAM [Add to Longdo]
徐々に[じょじょに, jojoni] langsam, nach_und_nach, allmaehlich [Add to Longdo]
徐徐に[じょじょに, jojoni] langsam, nach_und_nach, allmaehlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top