ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kong

K AO1 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kong-, *kong*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mekong(แม่โขง) n. แม่น้ำแม่โขง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kongHe returned home by way of Hong Kong.
kongHis plane leaves for Hong Kong at 2;00 p.m.
kongHis plane leaves for Hong Kong at 2:00 p.m.
kongHong Kong is referred to as the Pearl of Asia.
kongHong Kong is the least regulated economy in Asia.
kongHow's everyone at the Hong Kong office?
kongI've been to Hong Kong once.
kongMy father went to Hong Kong on business.
kongMy uncle is staying in Hong Kong at present.
kongOur plane took off from Narita two hours late, so we missed our flight in Hong Kong.
kongShe has many friends in Hong Kong.
kongThe company moved its corporate domicile to Hong Kong for tax purpose.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอลลาร์ฮ่องกง[dønlā Hǿng Kong] (n, exp) EN: Hong Kong dollar ; HK$  FR: dollar de Hong Kong [m]
ฮ่องกง[Hǿng Kong] (n, prop) EN: Hong Kong  FR: Hongkong = Hong Kong
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน[Khēt Børihān ¯Phi_sēt Hǿng -Kong haeng Sāthāranarat Prachāchon Jīn] (n, prop) EN: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China
แม่น้ำโขง[Maēnām Khōng] (n, prop) EN: Mekong ; Mekong River  FR: Mékong [m]
นกเด้าลมแม่น้ำโขง[nok daolom maēnam Khōng] (n, exp) EN: Mekong Wagtail  FR: Bergeronnette du Mékong [f] ; Bergeronnette de Veasna [f]
ปลาบึก[plā beuk] (n, exp) EN: Mekong giant catfish ; Mekong catfish  FR: silure géant du Mékong [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KONG K AO1 NG
KONG K AO1 NG G
KONG'S K AO1 NG Z
KONG'S K AO1 NG G Z
KONGER K AA1 NG G ER0
KONGERS K AA1 NG G ER0 Z
KONGSBERG K AO1 NG Z B ER0 G
KONGSBERG K AO1 NG G Z B ER0 G
KONGSBERG'S K AO1 NG Z B ER0 G Z
KONGSBERG'S K AO1 NG G Z B ER0 G Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
控制[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, ] control; to exercise control over; to contain, #549 [Add to Longdo]
空间[kōng jiān, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] space, #834 [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] air; sky; empty; free time; in vain, #1,414 [Add to Longdo]
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, ] emptied; leisure, #1,414 [Add to Longdo]
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, ] to accuse; to charge; to control; to sue, #1,644 [Add to Longdo]
空气[kōng qì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] air; atmosphere, #2,208 [Add to Longdo]
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist, #2,243 [Add to Longdo]
空调[kōng tiáo, ㄎㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ, / 調] air conditioning, #3,031 [Add to Longdo]
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, ] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe, #3,204 [Add to Longdo]
空中[kōng zhōng, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ, ] in the sky; in the air, #3,739 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
今後[こんご, kongo] (adv) ภายหลัง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
今月[こんげつ, kongetsu] TH: เดือนนี้  EN: this month
今後[こんご, kongo] TH: วนสนส  EN: hereafter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kongenialität {f}; geistige Ebenbürtigkeit {f}congeniality [Add to Longdo]
Konglomerat {n}; Ansammlung {f}; Anhäufung {f}congeries [Add to Longdo]
Kongress...congressional [Add to Longdo]
Kongress {m}; Tagung {f} | Kongresse {pl}; Tagungen {pl}congress | congresses [Add to Longdo]
Kongressabgeordnete {m,f}; KongressabgeordneterCongressman; Congresswoman [Add to Longdo]
Kongress {m} | Kongresse {pl}convention | conventions [Add to Longdo]
Kongresshalle {f}congress hall [Add to Longdo]
Kongressmitglied {n}congressman [Add to Longdo]
Kongressteilnehmer {m}member of a congress [Add to Longdo]
Kongruenz {f}; Deckungsgleichheit {f} | Kongruenzen {pl}congruency | congruencies [Add to Longdo]
Kongruenz {f} [math.]congruence [Add to Longdo]
kongenial; geistig ebenbürtig {adj}congenial; kindred [Add to Longdo]
kongenial {adj} (Übersetzung)ideally matched [Add to Longdo]
kongruent {adj} [math.]congruent [Add to Longdo]
Kongestion {f}; Blutandrang {m} [med.]congestion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
こんがり[kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]
オリンピックコングレス;オリンピック・コングレス[orinpikkukonguresu ; orinpikku . konguresu] (n) Olympic Congress [Add to Longdo]
コンガ[konga] (n) conga [Add to Longdo]
コングラ[kongura] (n) (abbr) {comp} computer graphics [Add to Longdo]
コングラチュレーション[kongurachure-shon] (n) congratulations [Add to Longdo]
コングラチュレーションズ[kongurachure-shonzu] (n) congratulations [Add to Longdo]
コングレス[konguresu] (n) congress [Add to Longdo]
コングレスブーツ[konguresubu-tsu] (n) congress gaiters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
香港テレコム[ほんこんテレコム, honkon terekomu] Hong Kong Telecom [Add to Longdo]
混合基数記数法[こんごうきすうきすうほう, kongoukisuukisuuhou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基数表記法[こんごうきすうひょうきほう, kongoukisuuhyoukihou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合基底表記法[こんごうきていひようきほう, kongoukiteihiyoukihou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合指定表[こんごうしていひょう, kongoushiteihyou] mixed entry table [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今後[こんご, kongo] von_jetzt_an, kuenftig [Add to Longdo]
今暁[こんぎょう, kongyou] heute_in_aller_Fruehe [Add to Longdo]
今月[こんげつ, kongetsu] diesen_Monat [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] dringende_Bitte, Anliegen [Add to Longdo]
根源[こんげん, kongen] Ursprung [Add to Longdo]
混合[こんごう, kongou] Mischung [Add to Longdo]
金剛石[こんごうせき, kongouseki] Diamant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top