ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kodiak

K OW1 D IY0 AE2 K   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kodiak-, *kodiak*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kodiak bearหมีสีน้ำตาลขนาดใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, where's the Kodiak Club?Hey, where's the Kodiak Club? Hot Tub Time Machine (2010)
I mean, I can tell you've all been to Kodiak Valley before.I mean, I can tell you've all been to Kodiak Valley before. Hot Tub Time Machine (2010)
You wanna go to Kodiak Valley, trust me. You're at the right age for it.นายจะอยากไปที่ โคดิแอค วัลลี่ย์ เชื่อฉันสิ วัยของนายเหมาะกับมัน Hot Tub Time Machine (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
KODIAK    K OW1 D IY0 AE2 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラスカ羆[アラスカひぐま;アラスカヒグマ, arasuka higuma ; arasukahiguma] (n) (uk) Kodiak bear (Ursus arctos middendorffi); Alaskan brown bear [Add to Longdo]
コディアック羆[コディアックひぐま;コディアックヒグマ, kodeiakku higuma ; kodeiakkuhiguma] (n) (uk) (See 羆) Kodiak bear (Ursus arctos middendorfii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Kodiak
   n 1: an island off southern Alaska in the Gulf of Alaska; site
      of the first European settlement in the area which was
      founded by the Russians in 1784 [syn: {Kodiak}, {Kodiak
      Island}]
   2: brown bear of coastal Alaska and British Columbia [syn:
     {Alaskan brown bear}, {Kodiak bear}, {Kodiak}, {Ursus
     middendorffi}, {Ursus arctos middendorffi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top