ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kiri

K IH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kiri-, *kiri*
Possible hiragana form: きり
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hara-kiri(ฮา'ระคี'รี) n. การฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้องตัวเอง., Syn. hari-kari

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kiriShe knows Saizou Kirigakure.
kiri"Up to this point has been the official story, which Kirika also knows." "By which you mean there is also an unofficial?"

CMU English Pronouncing Dictionary
KIRI K IH1 R IY0
KIRIN K IH1 R IH0 N
KIRIBATI K IH2 R IH1 B AA1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kirin (n) kˌɪrˈɪn (k i2 r i1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基里巴斯[Jī lǐ bā sī, ㄐㄧ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄙ, ] Kiribati (formerly the Gilbert Islands), #110,773 [Add to Longdo]
基里巴斯共和国[Jī lǐ bā sī Gòng hé guó, ㄐㄧ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄙ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Kiribati [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
麒麟[きりん, kirin] (n) ยีราฟ
キリスト教[キリストきょう, kirisuto kyou] (n) คริสตศาสนา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
切り開く[きりひらく, kirihiraku] เปิดผ่าน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
切り離す[きりはなす, kirihanasu] TH: แยกห่างจากกัน  EN: to detach
切り取る[きりとる, kiritoru] TH: ตัดออกมา  EN: to cut off
切り替える[きりかえる, kirikaeru] TH: สับเปลี่ยน  EN: to change
切り替える[きりかえる, kirikaeru] TH: เปลี่ยนใหม่  EN: to renew

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kiritikabuschsänger {m} [ornith.]ikabuschsänger {m} [ornith.] [Add to Longdo]
Kiribati [geogr.]Kiribati (ki) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
あれっきり[arekkiri] (exp) since then [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きりきり[kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly [Add to Longdo]
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet [Add to Longdo]
きりっと[kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりっとした[kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching [Add to Longdo]
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
ヘッド切換え[ヘッドきりかえ, heddo kirikae] head switching [Add to Longdo]
回線切り換え[かいせんきりかえ, kaisenkirikae] line switching [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]
自動切り替え[じどうきりかえ, jidoukirikae] automatic switchover, automatic cutover [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切り上げ[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]
切り下げ[きりさげ, kirisage] Kuerzung, Herabsetzung, Abwertung [Add to Longdo]
切り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (Erde) abtragen, brechen, zerbrechen [Add to Longdo]
切り捨てる[きりすてる, kirisuteru] niederhauen, weglassen [Add to Longdo]
切り替え[きりかえ, kirikae] Erneuerung, Umstellung, Wechsel [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] abschneiden, abtrennen [Add to Longdo]
切株[きりかぶ, kirikabu] Baumstumpf, Getreidestoppeln [Add to Longdo]
規律[きりつ, kiritsu] Regel, Vorschrift [Add to Longdo]
[きり, kiri] Nebel [Add to Longdo]
霧雨[きりさめ, kirisame] (feiner) Spruehregen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top