ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keaton

K IY1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keaton-, *keaton*
Possible hiragana form: けあとん
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The difference between Keaton and Chaplin..."สิ่งที่ต่างกันระหว่าง คีตัน และ แชปลิน... The Dreamers (2003)
No. Because Keaton is incomparable.ป่าว เพราะคีตันต่างหากที่ขั้นเทพ The Dreamers (2003)
- You don't think that Keaton is funnier than Chaplin?- นี่นายไม่คิดว่า คีตันตลกกว่าแชปลินเหรอวะ The Dreamers (2003)
Keaton is!- คีตันไง ! The Dreamers (2003)
Keaton is a real filmmaker. Chaplin, all he cares about is his own performance...คีตันคือนักสร้างหนังตัวจริง แชปลินสนใจแต่ เฉพาะการแสดงของมัน... The Dreamers (2003)
The last number from a Dennis Keaton is, City Chic Escorts.นี่เป็นหมายเลขล่าสุดที่เดนนิส คีตัน โทรไปศูนย์บริการสาวน้อยแก้เหงา Episode #1.4 (2010)
No. Dennis Keaton is dead.ไม่ เดนนิส คีตันตายแล้ว Episode #1.4 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
KEATON K IY1 T AH0 N

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Keaton
   n 1: United States comedian and actor in silent films noted for
      his acrobatic skills and deadpan face (1895-1966) [syn:
      {Keaton}, {Buster Keaton}, {Joseph Francis Keaton}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top