ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juno

JH UW1 N OW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juno-, *juno*
Possible hiragana form: じゅの
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juno(จู'โน) n. เทพธิดาแห่งสวรรค์
junoesque(จู'โนเอสค) adj. สง่างาม,อย่างเจ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
junoThe Romans worshiped their goddess, Juno.

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNO JH UW1 N OW0
JUNOD JH UW1 N AH0 D
JUNOT JH UW1 N AH0 T
JUNO'S JH UW1 N OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Junoesque (j) ʤˌuːnouˈɛsk (jh uu2 n ou e1 s k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュノー[juno-] (n) Juno (Roman goddess) [Add to Longdo]
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good [Add to Longdo]
三人寄れば文殊の知恵[さんにんよればもんじゅのちえ, sanninyorebamonjunochie] (exp) two heads are better than one [Add to Longdo]
受納[じゅのう, junou] (n,vs) acceptance; receiving [Add to Longdo]
鎮守の神[ちんじゅのかみ, chinjunokami] (n) local deity; guardian god [Add to Longdo]
鎮守の杜;鎮守の森[ちんじゅのもり, chinjunomori] (n) grove of the village shrine [Add to Longdo]
班田収授法[はんでんしゅうじゅのほう, handenshuujunohou] (n) allotment of rice paddies for cultivation during the cultivator's lifetime (ancient Japanese law) [Add to Longdo]
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive [Add to Longdo]
柚;柚子[ゆず;ゆ(柚)(ok);ゆう(柚)(ok);ユズ, yuzu ; yu ( yuzu )(ok); yuu ( yuzu )(ok); yuzu] (n) (uk) yuzu (species of aromatic Asiatic citron, Citrus junos) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Juno
   n 1: (Roman mythology) queen of the Olympian gods who protected
      marriage; wife and sister of Jupiter; counterpart of Greek
      Hera

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top