ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

julies

JH UW1 L IY0   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -julies-, *julies*, julie , july
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา julies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *julies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Julian[N] จูเลียส ซีซาร์, See also: จักรพรรดิโรมันในยุค 361–363 ก่อนคริสตกาล
Julian[ADJ] ที่เกี่ยวกับจูเลียส ซีซาร์
julienne[ADJ] ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบางๆ
Caesar, Julius[N] จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช, Syn. Caesar, Gaius Julius
Julian calender[N] ปฏิทินที่ทำขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์ โดยปีหนึ่งจะมี 365 วัน และ 366 วันทุก 4 ปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน <คำอ่าน>เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
julienne(จูลีเอน') adj. ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบาง ๆ n. น้ำแกงเนื้อใส่ผักหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
juliet capหมวกครอบชนิดหนึ่งของสตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Julia setเซตจูเลีย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calendar, Julianศักราชจูเลียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juliJulia's native language is Italian.
juliRomeo and Juliet is on at the theatre.
juliDan came for Julie at six.
juliWhen she saw a gorgeous coat, Julie decided to buy it.
juliOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
juliI saw Julie off at the airport.
juliMax explained to Julie why he could not go to her farewell party.
juliThey are going to perform "Romeo and Juliet" next week.
juliJulie receive a Christmas card from her brother in Italy.
juliThey are going to bring out "Romeo and Juliet" this coming fall.
juliJim seized Julie by the arm.
juliThe "People's Choice" award, by public polling, was announced again this year and Mel Gibson and Julia Roberts were selected as the most popular male, and female, film actors.
juliThere was bad blood between the two families in "Romeo and Juliet".
juliRomeo, believing that Juliet was dead, decided to kill himself.
juliShe is a natural to play the part of Juliet.
juliHe didn't know Shakespeare wrote Romeo and Juliet.
juli"There is a tide" is, in fact, from a passage in Shakespeare's Julius Caesar.
juliThe great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.
juliDon't waste money on clothes, Julie. Save money!
juliJulie gains 20 pounds every month from her eating binge.
juliIt floored me that Julie was coming for a visit tomorrow.
juliAll the boys fell in love with Julia.
juliRomeo is the man Juliet loves.
juliWhat does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)
juliJulia felt like crying to hear the news.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิทินจูเลียน[n. exp.] (patithin Jūlīen) FR: calendrier julien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JULI    JH UW1 L IY0
JULIO    HH UW1 L IY0 OW0
JULIA    JH UW1 L Y AH0
JULIN    JH UW1 L IH0 N
JULIE    JH UW1 L IY0
JULIO    JH UW1 L IY0 OW0
JULINA    Y UW0 L IY1 N AH0
JULINE    JH UW1 L AY0 N
JULIEN    JH UW1 L IY0 AH0 N
JULIUS    JH UW1 L Y AH0 S
JULIAN    JH UW1 L Y AH0 N
JULIAN    JH UW1 L IY0 AH0 N
JULIET    JH UW1 L IY0 EH2 T
JULIUSZ    JH UW1 L IY0 UW0 S
JULIETA    Y UW0 L IY1 T AH0
DEJULIO    D AH0 JH UW1 L IY0 OW0
JULIA'S    JH UW1 L Y AH0 Z
JULIANA    JH UW2 L IY0 AE1 N AH0
JULIE'S    JH UW1 L IY0 Z
JULIANO    JH UW2 L IY0 AA1 N OW0
JULIANN    JH UW1 L IY0 AE0 N
JULIANN    JH UW1 L Y AH0 N
JULIANNE    JH UW1 L IY0 EH2 N
JULIETTE    JH UW0 L IY0 EH1 T
JULIETTA    JH UW0 L IY0 EH1 T AH0
ST_JULIEN    S EY1 N T JH UW1 L IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Julio    (n) ʤˈuːlɪou (jh uu1 l i ou)
Julia    (n) ʤˈuːlɪəʳ (jh uu1 l i@)
Julie    (n) ʤˈuːliː (jh uu1 l ii)
Julian    (n) ʤˈuːlɪəʳn (jh uu1 l i@ n)
Juliet    (n) ʤˈulɪɛt (jh u1 l i e t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朱莉娅[Zhū lì yà, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Julia (name), #96,885 [Add to Longdo]
恺撒[Kǎi sǎ, ㄎㄞˇ ㄙㄚˇ, / ] Caesar (name); Gaius Julius Caesar 100-42 BC; by extension, emperor, Kaiser, Tsar [Add to Longdo]
罗密欧与朱丽叶[Luó mì ōu yǔ Zhū lì yè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄧˋ ㄡ ㄩˇ ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] Romeo and Juliet [Add to Longdo]
茱莉亚[Zhū lì yà, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Julia (name) [Add to Longdo]
茱莉雅[Zhū lì yǎ, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˇ, ] Julia (name) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Juli(n) |der| เดือนกรกฏาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juli {m}July [Add to Longdo]
Unabhängigkeitstag {m} (4. Juli)Independence Day [Am.] [Add to Longdo]
Juliakolibri {m} [ornith.]Violet-bellied Hummingbird [Add to Longdo]
Julianamonarch {m} [ornith.]Kofiau Monarch [Add to Longdo]
Romeo und JuliaRomeo and Juliet [Add to Longdo]
Julius CäsarJulius Caesar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルティッドラス[, beruteiddorasu] (n) belted wrasse (Stethojulis balteata) [Add to Longdo]
ユリウス[, yuriusu] (n) Julius [Add to Longdo]
ユリウス暦[ユリウスれき, yuriusu reki] (n) Julian calendar [Add to Longdo]
求仙;九仙;気宇仙[きゅうせん;キュウセン, kyuusen ; kyuusen] (n) (uk) multicolorfin rainbowfish (Parajulis poecilepterus, was Halichoeres poecilopterus) [Add to Longdo]
合歓の木[ねむのき, nemunoki] (n) Albizia julibrissin; silk tree [Add to Longdo]
小便小僧[しょうべんこぞう, shoubenkozou] (n) Mannekin Pis (cupid-like statue urinating into a fountain); petite Julien [Add to Longdo]
千六本;繊六本[せんろっぽん;せろっぽう(千六本), senroppon ; seroppou ( sen roppon )] (n) (See 繊蘿蔔) julienne (esp. of daikon); long, thin strips [Add to Longdo]
[せん, sen] (n) (1) (abbr) (See 繊蘿蔔) daikon julienne; julienned daikon; (2) one ten-millionth [Add to Longdo]
繊蘿蔔[せんろふ, senrofu] (n) (obsc) (See 千六本) daikon julienne; julienned daikon [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
[ぼん, bon] BUDDHISTISCHES TOTENFEST (IM JULI);, TABLETT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top