ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

julie

JH UW1 L IY0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -julie-, *julie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
julienne[ADJ] ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบางๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julienne(จูลีเอน') adj. ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบาง ๆ n. น้ำแกงเนื้อใส่ผักหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
juliet capหมวกครอบชนิดหนึ่งของสตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Julie!จูลี่! I Love You, Tommy Brown (2012)
Combination hookah and coffee maker-- also makes Julienne friesสามารถทำปลาแผ่นบางๆได้ด้วย มันจะไม่แตก Aladdin (1992)
- Julie, do you want some?- จูลี่ เอาเพิ่มไหม? The Cement Garden (1993)
Come on Julie, we're late for gym.ไปเถอะ จูลี่ เดี๋ยวเรียนพละสาย The Cement Garden (1993)
Why can't Julie?ทำไมไม่ให้จูลี่ไปล่ะ? The Cement Garden (1993)
Julie has enough to do as it is and all of her homework.จูลี่มีภาระเยอะแล้ว รวมถึงการบ้านที่ต้องทำด้วย The Cement Garden (1993)
Come on, Julie, we're going to be late.ไปกันเถอะจูลี่ เดี๋ยวสาย The Cement Garden (1993)
Julie, I'm sorry.จูลี่ ฉันขอโทษ The Cement Garden (1993)
What happened, Julie?เกิดอะไรขึ้น จูลี่? The Cement Garden (1993)
- Julie?- จูลี่? The Cement Garden (1993)
- Julie?- จูลี่ The Cement Garden (1993)
Sandman come, Sandman come, and bring Tom - and Sue, and Jack and Julie,มนุษย์ทรายเอ๋ย จงมา ให้ ทอมกับซู แจ็คกับจูลี่ The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
julieDan came for Julie at six.
julieDon't waste money on clothes, Julie. Save money!
julieHe didn't know Shakespeare wrote Romeo and Juliet.
julieI saw Julie off at the airport.
julieIt floored me that Julie was coming for a visit tomorrow.
julieJim seized Julie by the arm.
julieJulie gains 20 pounds every month from her eating binge.
julieJulie receive a Christmas card from her brother in Italy.
julieMax explained to Julie why he could not go to her farewell party.
julieOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
julieRomeo and Juliet is on at the theatre.
julieRomeo, believing that Juliet was dead, decided to kill himself.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิทินจูเลียน[n. exp.] (patithin Jūlīen) FR: calendrier julien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JULIE    JH UW1 L IY0
JULIEN    JH UW1 L IY0 AH0 N
JULIET    JH UW1 L IY0 EH2 T
JULIE'S    JH UW1 L IY0 Z
JULIETA    Y UW0 L IY1 T AH0
JULIETTA    JH UW0 L IY0 EH1 T AH0
JULIETTE    JH UW0 L IY0 EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Julie    (n) ʤˈuːliː (jh uu1 l ii)
Juliet    (n) ʤˈulɪɛt (jh u1 l i e t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小便小僧[しょうべんこぞう, shoubenkozou] (n) Mannekin Pis (cupid-like statue urinating into a fountain); petite Julien [Add to Longdo]
千六本;繊六本[せんろっぽん;せろっぽう(千六本), senroppon ; seroppou ( sen roppon )] (n) (See 繊蘿蔔) julienne (esp. of daikon); long, thin strips [Add to Longdo]
[せん, sen] (n) (1) (abbr) (See 繊蘿蔔) daikon julienne; julienned daikon; (2) one ten-millionth [Add to Longdo]
繊蘿蔔[せんろふ, senrofu] (n) (obsc) (See 千六本) daikon julienne; julienned daikon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top