ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

julia

JH UW1 L Y AH0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -julia-, *julia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Julian[N] จูเลียส ซีซาร์, See also: จักรพรรดิโรมันในยุค 361–363 ก่อนคริสตกาล
Julian[ADJ] ที่เกี่ยวกับจูเลียส ซีซาร์
Julian calender[N] ปฏิทินที่ทำขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์ โดยปีหนึ่งจะมี 365 วัน และ 366 วันทุก 4 ปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน <คำอ่าน>เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Julia setเซตจูเลีย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juliaAll the boys fell in love with Julia.
juliaJulia felt like crying to hear the news.
juliaJulia's native language is Italian.
juliaThe "People's Choice" award, by public polling, was announced again this year and Mel Gibson and Julia Roberts were selected as the most popular male, and female, film actors.

CMU English Pronouncing Dictionary
JULIA    JH UW1 L Y AH0
JULIAN    JH UW1 L IY0 AH0 N
JULIAN    JH UW1 L Y AH0 N
JULIA'S    JH UW1 L Y AH0 Z
JULIANA    JH UW2 L IY0 AE1 N AH0
JULIANN    JH UW1 L IY0 AE0 N
JULIANN    JH UW1 L Y AH0 N
JULIANO    JH UW2 L IY0 AA1 N OW0
JULIANNE    JH UW1 L IY0 EH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Julia    (n) ʤˈuːlɪəʳ (jh uu1 l i@)
Julian    (n) ʤˈuːlɪəʳn (jh uu1 l i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朱莉娅[Zhū lì yà, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Julia (name), #96,885 [Add to Longdo]
茱莉亚[Zhū lì yà, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Julia (name) [Add to Longdo]
茱莉雅[Zhū lì yǎ, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˇ, ] Julia (name) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juliakolibri {m} [ornith.]Violet-bellied Hummingbird [Add to Longdo]
Julianamonarch {m} [ornith.]Kofiau Monarch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユリウス暦[ユリウスれき, yuriusu reki] (n) Julian calendar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top