ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juli

JH UW1 L IY0   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juli-, *juli*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Julian[N] จูเลียส ซีซาร์, See also: จักรพรรดิโรมันในยุค 361–363 ก่อนคริสตกาล
Julian[ADJ] ที่เกี่ยวกับจูเลียส ซีซาร์
julienne[ADJ] ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบางๆ
Julian calender[N] ปฏิทินที่ทำขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์ โดยปีหนึ่งจะมี 365 วัน และ 366 วันทุก 4 ปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน <คำอ่าน>เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
julienne(จูลีเอน') adj. ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบาง ๆ n. น้ำแกงเนื้อใส่ผักหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
juliet capหมวกครอบชนิดหนึ่งของสตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Julia setเซตจูเลีย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Julia.จูเลีย Horrible Bosses (2011)
Julia.จูเลีย Partial Eclipse of the Heart (2012)
Julie!จูลี่! I Love You, Tommy Brown (2012)
The mourning of the Julian regiment that goes to warการโศกเศร้าของ regiment that จูเลียน ไปที่สงคราม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
and with that, I give you dr. Julius Greenbaum.- เชิญ ดร.Julius Greenbaum Spies Like Us (1985)
Combination hookah and coffee maker-- also makes Julienne friesสามารถทำปลาแผ่นบางๆได้ด้วย มันจะไม่แตก Aladdin (1992)
- Julie, do you want some?- จูลี่ เอาเพิ่มไหม? The Cement Garden (1993)
Come on Julie, we're late for gym.ไปเถอะ จูลี่ เดี๋ยวเรียนพละสาย The Cement Garden (1993)
Why can't Julie?ทำไมไม่ให้จูลี่ไปล่ะ? The Cement Garden (1993)
Julie has enough to do as it is and all of her homework.จูลี่มีภาระเยอะแล้ว รวมถึงการบ้านที่ต้องทำด้วย The Cement Garden (1993)
Come on, Julie, we're going to be late.ไปกันเถอะจูลี่ เดี๋ยวสาย The Cement Garden (1993)
Julie, I'm sorry.จูลี่ ฉันขอโทษ The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juliJulie receive a Christmas card from her brother in Italy.
juliMax explained to Julie why he could not go to her farewell party.
juliShe is a natural to play the part of Juliet.
juliWhen she saw a gorgeous coat, Julie decided to buy it.
juliThey are going to bring out "Romeo and Juliet" this coming fall.
juliI saw Julie off at the airport.
juliThe great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.
juliThere was bad blood between the two families in "Romeo and Juliet".
juliOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
juliThe "People's Choice" award, by public polling, was announced again this year and Mel Gibson and Julia Roberts were selected as the most popular male, and female, film actors.
juliJim seized Julie by the arm.
juliAll the boys fell in love with Julia.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิทินจูเลียน[n. exp.] (patithin Jūlīen) FR: calendrier julien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JULI    JH UW1 L IY0
JULIN    JH UW1 L IH0 N
JULIE    JH UW1 L IY0
JULIO    JH UW1 L IY0 OW0
JULIO    HH UW1 L IY0 OW0
JULIA    JH UW1 L Y AH0
JULIUS    JH UW1 L Y AH0 S
JULINA    Y UW0 L IY1 N AH0
JULIET    JH UW1 L IY0 EH2 T
JULIEN    JH UW1 L IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Julio    (n) ʤˈuːlɪou (jh uu1 l i ou)
Julia    (n) ʤˈuːlɪəʳ (jh uu1 l i@)
Julie    (n) ʤˈuːliː (jh uu1 l ii)
Julian    (n) ʤˈuːlɪəʳn (jh uu1 l i@ n)
Juliet    (n) ʤˈulɪɛt (jh u1 l i e t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朱莉娅[Zhū lì yà, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Julia (name), #96,885 [Add to Longdo]
茱莉亚[Zhū lì yà, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Julia (name) [Add to Longdo]
茱莉雅[Zhū lì yǎ, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˇ, ] Julia (name) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Juli(n) |der| เดือนกรกฏาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juli {m}July [Add to Longdo]
Juliakolibri {m} [ornith.]Violet-bellied Hummingbird [Add to Longdo]
Julianamonarch {m} [ornith.]Kofiau Monarch [Add to Longdo]
Julius CäsarJulius Caesar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルティッドラス[, beruteiddorasu] (n) belted wrasse (Stethojulis balteata) [Add to Longdo]
ユリウス[, yuriusu] (n) Julius [Add to Longdo]
ユリウス暦[ユリウスれき, yuriusu reki] (n) Julian calendar [Add to Longdo]
求仙;九仙;気宇仙[きゅうせん;キュウセン, kyuusen ; kyuusen] (n) (uk) multicolorfin rainbowfish (Parajulis poecilepterus, was Halichoeres poecilopterus) [Add to Longdo]
合歓の木[ねむのき, nemunoki] (n) Albizia julibrissin; silk tree [Add to Longdo]
小便小僧[しょうべんこぞう, shoubenkozou] (n) Mannekin Pis (cupid-like statue urinating into a fountain); petite Julien [Add to Longdo]
千六本;繊六本[せんろっぽん;せろっぽう(千六本), senroppon ; seroppou ( sen roppon )] (n) (See 繊蘿蔔) julienne (esp. of daikon); long, thin strips [Add to Longdo]
[せん, sen] (n) (1) (abbr) (See 繊蘿蔔) daikon julienne; julienned daikon; (2) one ten-millionth [Add to Longdo]
繊蘿蔔[せんろふ, senrofu] (n) (obsc) (See 千六本) daikon julienne; julienned daikon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top