ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jules

JH UW1 L Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jules-, *jules*, jule
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses on in here.จูลส์วินคนของเราใน lnglewood ได้รับการลาของคุณในที่นี่ Pulp Fiction (1994)
[ Jules ] Yes, you did, Brett![จูล] ใช่คุณได้เบร็ท! Pulp Fiction (1994)
[ Jules ] Hmm?[จูล] อืม? Pulp Fiction (1994)
I think it's time for us to leave, Jules.ฉันคิดว่ามันเป็นเวลาที่เราจะออกจากจูลส์ Pulp Fiction (1994)
- Well, Jules, this ain't my fuckin' town, man!- ดีจูลส์นี้ไม่ได้ fuckin ของฉัน 'เมืองคน! Pulp Fiction (1994)
It's Jules. Just listen up, man.มันเป็นจูลส์ เพียงแค่ฟังขึ้นคน Pulp Fiction (1994)
Don't fuckin' "Jimmie" me, Jules!ไม่ fuckin '"จิมมี่" ฉันจูลส์! Pulp Fiction (1994)
Yeah, I grasp that, Jules.ใช่ฉันเข้าใจว่าจูลส์ Pulp Fiction (1994)
All I want to hear from your ass is, "You ain't got no problem, Jules.ทั้งหมดที่ฉันต้องการจะได้ยินจากตูดของคุณคือ "คุณจะไม่ได้ไม่มีปัญหาจูลส์. Pulp Fiction (1994)
You ain't got no problem, Jules.คุณจะไม่ได้ไม่มีปัญหาจูลส์ Pulp Fiction (1994)
- Jules. Mm-hmm.- จูลส์ อืมมมม Pulp Fiction (1994)
You must be Jules. Which would make you...คุณจะต้องเป็นจูลส์ ซึ่งจะทำให้คุณ ... Pulp Fiction (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary
JULES    JH UW1 L Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儒勒・凡尔纳[Rú lè, ㄖㄨˊ ㄌㄜˋ· Fan2 er3 na4, / ] Jules Verne (1828-1905), French novelist specializing in science fiction and adventure stories, author of Around the World in Eighty Days 八十天环绕地球 [Add to Longdo]
马斯内[mǎ sī nèi, ㄇㄚˇ ㄙ ㄋㄟˋ, / ] Jules Massenet (1842-1912), French composer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top