ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jubal

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jubal-, *jubal*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jubal มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jubal*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Jabal's brother's name was Jubal.Jabal hatte einen Bruder mit Namen JubalThe Bible: In the Beginning... (1966)
Jubal Pickett.Jubal Picket. Wild Bill (1995)
I'm just saying, everybody knows that the Colonel stole that recipe for fried chicken from a slave named Jubalai.Ich sage nur, jeder weiß doch, dass der Colonel das Rezept für frittiertes Hühnchen einem Sklaven namens Jubalai geklaut hat. Death at a Funeral (2010)
Harwood was run by a woman named helen jubal.Harwood wurde von einer Frau namens Helen Jubal geleitet. Leonard Caul (No. 62) (2015)
Miss jubal, let's cut to it, shall we?- und wurde... - Ms. Jubal, kommen wir zum Punkt, ja? Leonard Caul (No. 62) (2015)
Miss jubal, tell me where he is.Ms. Jubal, sagen Sie mir, wo er ist. Leonard Caul (No. 62) (2015)
Helen jubal tipped us to a safe house in alexandria.Helen Jubal gab uns einen Hinweis auf ein Unterschlupf in Alexandria. Leonard Caul (No. 62) (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top