ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juan

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juan-, *juan*
Possible hiragana form: じゅあん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
don juan(ดอนวาน') n. ชายเจ้าชู้,นักล่าผู้หญิงเพื่อการเสพย์สวาท,เสื้อผู้หญิง
marijuana(แม'ระวา'นะ,มา'ระวา'นะ) n. กัญชา,Cannabis sativa,ใบและดอกแห้งของกัญชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[bǿngkanchā] (n, exp) EN: pipe for smoking marijuana
เจ้าชู้[jaochū] (adj) EN: gallant ; licentious ; amorous  FR: cavaleur ; volage ; donjuanesque
กัญชา[kanchā] (n) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves  FR: cannabis [m] ; chanvre indien [m]
คนเจ้าชู้[khon jaochū] (n, exp) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals  FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUAN W AA1 N
JUAN HH W AA1 N
JUANA W AA1 N AH0
JUANA HH W AA1 N AH0
JUANG JH W AA1 NG
JUANITA W AA0 N IY1 T AH0
JUANITA JH UW2 AH0 N IY1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Juan (n) wˈaːn (w aa1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juān, ㄐㄩㄢ, ] to confine; enclose, #1,719 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] pen (pig); a fold, #1,719 [Add to Longdo]
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, ] to roll (up); to sweep up; to carry on, #2,388 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] chapter; examination paper, #2,388 [Add to Longdo]
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, / ] coil; to roll, #2,388 [Add to Longdo]
捐款[juān kuǎn, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ, ] to donate money; to contribute funds, #5,475 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] to contribute; to donate; contribution; tax; to abandon, #5,786 [Add to Longdo]
捐赠[juān zèng, ㄐㄩㄢ ㄗㄥˋ, / ] to donate; to give (away), #6,008 [Add to Longdo]
捐献[juān xiàn, ㄐㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] to donate; to contribute; donation; contribution, #10,154 [Add to Longdo]
捐助[juān zhù, ㄐㄩㄢ ㄓㄨˋ, ] offer; contribution; donation, #10,640 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juan-Fernandez-Sturmvogel {m} [ornith.]Juan Fernandez Petrel [Add to Longdo]
Juan-Fernandez-Kolibri {m} [ornith.]Fernandez Firecrown [Add to Longdo]
Juan-Fernandez-Tachuri {m} [ornith.]Juan Fernandez Tit Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドンファン[donfan] (n) (1) Don Juan; (2) womanizer; libertine [Add to Longdo]
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew) [Add to Longdo]
マリファナ(P);マリワナ[marifana (P); mariwana] (n) marijuana; marihuana; cannabis; hemp; pot; (P) [Add to Longdo]
女垂らし;女誑し[おんなたらし, onnatarashi] (n) guy who knows how to play the ladies; skillful playboy; lady-killer; philanderer; Don Juan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top