ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jory

JH AO1 R IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jory-, *jory*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jory's going straight from the band trip to her mom's place.โจรี่จะกลับจากทัวร์แสดงดนตรีและจะรึบไปหาแม่ทันที Contagion (2011)
- Jory, don't touch anything. - Help me.โจรี่ อย่าจับอะไรทั้งนั้น ช่วยด้วย Contagion (2011)
I'm fine, Jory.ฉันไม่เป็นอะไร, จอรี่ Contagion (2011)
It's gonna start getting normal again, Jory.มันจะเริ่ม เป็นปกติอีกครั้ง โจรี่ Contagion (2011)
Jory...จอรี่ The Kingsroad (2011)
- And, Jory, you go with them.- และ จอรี่ ไปกับพวกเขาด้วย Lord Snow (2011)
Jory, take her safely to her room.จอรี่ พานาง ไปที่ห้อง The Wolf and the Lion (2011)
- Jory!- จอรี่ The Wolf and the Lion (2011)
You need to make the Lannisters pay for Jory and the others.ท่านต้องให้พวกเลนนิสเตอร์ชดใช้ ต่อชีวิตของจอรี่และคนอื่นๆ A Golden Crown (2011)
They killed Jory.พวกเขาฆ่าจอรี่ A Golden Crown (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JORY    JH AO1 R IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
公序良俗[こうじょりょうぞく, koujoryouzoku] (n) public order and morals [Add to Longdo]
助力[じょりょく, joryoku] (n,vs) assistance; support; (P) [Add to Longdo]
女流[じょりゅう, joryuu] (n) woman writer; (P) [Add to Longdo]
女流棋士[じょりゅうきし, joryuukishi] (n) professional woman go player [Add to Longdo]
女流作家[じょりゅうさっか, joryuusakka] (n) woman writer; lady writer; authoress [Add to Longdo]
女流文学者[じょりゅうぶんがくしゃ, joryuubungakusha] (n) lady of letters [Add to Longdo]
女流名人[じょりゅうめいじん, joryuumeijin] (n) female professional; mistress (in a field) [Add to Longdo]
彼らの助力に依って[かれらのじょりょくによって, kareranojoryokuniyotte] (exp) by dint of their help [Add to Longdo]
扶助料[ふじょりょう, fujoryou] (n) aid or relief allowance; subsidy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
助力[じょりょく, joryoku] Hilfe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top