ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jorie

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jorie-, *jorie*
Possible hiragana form: じょりえ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jorie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jorie*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's all right, Marjorie. Go back to sleep.ไม่มีอะไร มาโจรี นอนต่อเถอะ Dirty Dancing (1987)
Ladies and gentlemen Miss Marjorie Botha, President of the World Congress.ท่านผู้มีเกียรติ คุณมาเจอรี่ โบธา ประธานแห่งสภาโลก Bicentennial Man (1999)
I'm Marjorie at 96... hey, we got to talk, man.- เฮ้ - 9525 - ต้องคุยกันหน่อย I Heart Huckabees (2004)
Hey, this is Marjorie.นี่มาโจรี่ The Lake House (2006)
Marjorie?มาจอรี่? What More Do I Need? (2008)
About marjorie wantz and sherry miller? Sure.เล่าเรื่องของมาร์จอรี่ ว้อนซ์ กับเชอร์รี่ มิลเล่อร์ให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะ You Don't Know Jack (2010)
That he murdered marjorie wantz or sherry miller....แม้แต่เศษเสี้ยวกระจิ๋วหลิวที่ชี้ว่าเค้าฆาตกรรม มาร์จอรี่ว้อนซ์หรือเชอร์รี่ มิลเล่อร์ You Don't Know Jack (2010)
And marjorie wantz. Those two weren't terminalเราจะฟ้องเค้าอีกรอบ ในคดีเชอร์รี่ มิลเล่อร์กับมาร์จอรี่ ว้อนซ์ You Don't Know Jack (2010)
Marjorie.มาร์จอรี่ Red Sky at Night (2010)
Marjorie. That's a very nice name.มาร์จอรี่ ชื่อเพราะจัง Red Sky at Night (2010)
I'd like to speak to Marjorie first, thanks.ฉันอยากจะคุยกับมาร์จอรี่ก่อนนะ ขอบคุณ Red Sky at Night (2010)
We want to bring him back safely, Marjorie.พวกเราต้องการพาเขากลับมาอย่างปลอดภัย Red Sky at Night (2010)
Marjorie, uh, I have to tell you, uh, it's very likely that he's already dead.มาร์จอรี่ เอ่อ ฉันจำเป็นต้องบอกคุณว่า เอ่อ มันเป็นไปได้มากว่าเขาตายไปแล้ว Red Sky at Night (2010)
Marjorie west was strangled in her home in the middle of the night while her family was out of town.แมร์โจรี่ เวส ถูกฆ่ารัดคอ ในบ้านของเธอตอนเที่ยงคืน ในช่วงที่ครอบครัวของเธอ อยู่นอกเมือง What Happens at Home... (2010)
Marjorie west's family was out of town.ครอบครัวของ มาร์จอรีย์ เวสต์ ออกนอกเมือง What Happens at Home... (2010)
Hi, my name is Marjorie Goodman and I'm calling from The Chicago Tribune.ดิฉันมาจอรี่ กู้ดแมน จากนสพ.ชิคาโก้ ทริบูน Bad Teacher (2011)
Marjorie?มาจอรี่? Bad Teacher (2011)
Marjorie.มาจอรี่... Bad Teacher (2011)
That wine is good. Marjorie, let's do this.ไวน์แรงได้ใจ มาจอรี่ เริ่มกันเถอะ Bad Teacher (2011)
Well, that is definitely Marjorie, only with kind of weird hair here.มาจอรี่จริงๆ ด้วย แต่ตอนนี้ ทรงผมแเปลกๆ Bad Teacher (2011)
- Marjorie?- มาจอรี่? Bad Teacher (2011)
I'm a friend of Marjorie's. Yeah.ผมเป็นเพื่อนของมาจอรี่ Bad Teacher (2011)
A friend of Marjorie's?เพื่อนของมาจอรี่เหรอ Bad Teacher (2011)
Fuck your scooter, and fuck Marjorie.ช่างหัวรถนาย ช่างหัวมาจอรี่! Bad Teacher (2011)
So, the first number on autodial is Marjorie, the head of accounts.หมายเลขแรกของปุ่มโทร.อัตโนมัติ คือมาร์จอรี่ หัวหน้าฝ่ายบัญชี Taking Account (2011)
Marjorie Cowell.มาเจอร์รีย์ ค่วล์ค่ะ Taking Account (2011)
That's right, Marjorie.นั่นแหละครับ มาร์เจอร์รีย์ Taking Account (2011)
Where's Marjorie Cowell?มาร์เจอรรีย์ คาวล์อยู่ไหน Taking Account (2011)
Uh, Marjorie Cowell? Yes.มาร์จอรีย์ คาวล์ ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ Taking Account (2011)
You'll have to talk to Marjorie.คุณต้องคุยกับมาร์จอรีย์ Taking Account (2011)
Marjorie? Marjorie, I have a Timothy Astor --มาจอรีย์ มาจอรีย์ครับ คุณแอสเตอร์กำลัง... Taking Account (2011)
Sister Marjorie says it's God's will.น้องสาวของมาร์จอรี่บอกว่า มันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า. The Iceman (2012)
Marjorie Willis.แอนนา เพ็กซ์ตัน Repo Man (2012)
Uh, Jeffrey, look, I'm gonna go, uh... I'm gonna go find Marjorie Willis, keep her on watch.ตกลง แค่ให้พวกเขาเซ็นชื่อตอนที่ จะออกไปด้วยนะ เจฟฟรี่ ฟังนะ ฉันจะไปแล้ว Repo Man (2012)
Just in case. [SIGHS] MARJORIE:ฉันจะอยู่ที่นี่ในกรณีนี้ ถูกของนาย เราไม่ค่อยอ่านอะไรกันแล้ว Repo Man (2012)
Marjorie Willis.มาร์จอรี่ วิลลิส Repo Man (2012)
MARJORIE: Hello. Yes, it's on the upper floor.ผู้บริจาคชิ้นส่วนร่างกายให้กับปิศาจรายต่อไป ไม่เอาน่าแซม พูดกับฉันสิ นี่มันเป็นเดือนแล้วนะ Repo Man (2012)
If he isn't already circling the next woman Marjorie, then I think I might know where he is.อะไร? ถ้าเขายังไม่ได้จัดการผู้หญิงรายถัดไป เมเจอร์รี่ Repo Man (2012)
[MARJORIE MOANING] MARJORIE: Right here.เมเจอร์รี่ ตรงนี้ ในวารสารที่ถูกเลิกพิมพ์ไปแล้วของฉัน Repo Man (2012)
MARJORIE: That's it.โอ้ Repo Man (2012)
Marjorie!MarjorieThe Buccaneer (1958)
Marjorie Wood, you fool!Marjorie Wood, du Idiot! Vertigo (1958)
Yes, I ought to give my Marjorie a call- Ja, ich rufe gleich mal Marjorie an. The Forger of London (1961)
Say hello to Marjorie for usBitte grüß Marjorie von uns. The Forger of London (1961)
I've barely left London, and my Marjorie is stepping outKaum bin ich aus London weg, macht Marjorie sich selbständig. The Forger of London (1961)
Oh but Marjorie is right for youAber Marjorie ist doch eine reizende Frau. The Forger of London (1961)
What do you want? I brought Marjorie here, and I knew I would see you meanwhile- Ich brachte Marjorie her und dachte, ich sehe mal nach Ihnen. The Forger of London (1961)
- No it's me, Jane(Marjorie) Nein. Ich bin's, Jane. The Forger of London (1961)
Marjorie told me where to find Uncle JohnMarjorie hatte mir gesagt, wo ich Onkel John finden würde. The Forger of London (1961)
- Marjori...- Marjorie... Carry on Cruising (1962)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARJORIE    M AA1 R JH ER0 IY0
MARJORIE    M AA1 R JH R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Marjorie    (n) mˈaːʤəriː (m aa1 jh @ r ii)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top