ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jori

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jori-, *jori*
Possible hiragana form: じょり
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
majority(มะจอ'ริที) n.,adj. ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,คะแนนเสียงข้างมาก,ตำแหน่งพันตรี,นิติภาวะ.
majority leadern. ผู้นำพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา

English-Thai: Nontri Dictionary
majority(n) หมู่มาก,คะแนนเสียงส่วนมาก,วัยผู้ใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jori Kasser says her son might have been involved in the murder.จอร์รี่ แคสเซอร์ บอกว่า บางที ลูกชายเธออาจจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
Must be Jori Kasser.น่าจะเป็นจอร์รี่ แคสเซอร์ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majori
ฝ่ายข้างมาก[n. exp.] (fāi khāngmāk) EN: majority   
...จำนวนมาก[n. exp.] (... jamnūan māk) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous   FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de
การปกครองโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān pokkhrøng dōi sīeng khāngmāk) EN: majority rule   
การตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān tatsinjai dōi sīeng khāngmāk) EN: majority decision   
คะแนนเสียงข้างมาก[n. exp.] (khanaēnsīeng khāngmāk) EN: majority vote   
คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด[n. exp.] (khanaēnsīeng khāngmāk detkhāt) EN: absolute majority   FR: majorité absolue [f]
ข้างมาก[n.] (khāngmāk) EN: majority   FR: majorité [f]
นิติภาวะ[n.] (nitiphawa) EN: majority ; maturity ; sui juris status ; sui juris ; legal age ; legal capacity   FR: majorité [f] ; âge légal [m]
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[n. exp.] (phūtheūhun rāi yai) EN: major shareholder   FR: actionnaire majoritaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JORIO    JH AO1 R IY0 OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jorinde und JoringelJorinda and Joringel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
サイレントマジョリティー[, sairentomajoritei-] (n) silent majority [Add to Longdo]
ジョリーロジャー[, jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag [Add to Longdo]
マジョリカ[, majorika] (n) majolica (type of Italian pottery) [Add to Longdo]
マジョリティー[, majoritei-] (n) majority [Add to Longdo]
モラルマジョリティー[, morarumajoritei-] (n) moral majority [Add to Longdo]
安定多数[あんていたすう, anteitasuu] (n) stable majority [Add to Longdo]
過半数[かはんすう, kahansuu] (n) majority; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) (usu. used in compounds) China; (2) Han (majority Chinese ethnic group); (n-suf) (3) (often negative nuance) (See 硬骨漢) man [Add to Longdo]
鬼籍に入る[きせきにいる, kisekiniiru] (exp,v5r) to pass away; to join the majority [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
多数決ゲート[たすうけつゲート, tasuuketsu ge-to] majority gate, majority element [Add to Longdo]
多数決演算[たすうけつえんざん, tasuuketsuenzan] majority operation [Add to Longdo]
多数決素子[たすうけつそし, tasuuketsusoshi] majority gate, majority element [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top