ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jordan

JH AO1 R D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jordan-, *jordan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jordan(n) จอร์แดน, See also: ประเทศจอร์แดน
Jordan(n) ประเทศจอร์แดน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Jordan curveเส้นโค้งจอร์แดน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Jordan eliminationการกำจัดแบบจอร์แดน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Jordan normal formรูปแบบปรกติจอร์แดน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jordanจอร์แดน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jordanMr Jordan is chairperson.
jordanMr Jordan sat down beside him.
jordanMr Jordan was a little surprised.
jordanMr Jordan woke up suddenly.
jordan"No, I don't," said Mr Jordan.
jordanRabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan.
jordanThat Jordan replaced the main engine in this experiment is self-evident.
jordanThis all happened at Bethany on the other side of Jordan, where John was baptizing.
jordanWe elected Mr Jordan chairperson.
jordan"Weren't you there?" asked Mr Jordan.
jordan"Yes, we have met before," said Mr Jordan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอร์แดน(n) Kingdom of Jordan, See also: Jordan, Example: จอร์แดนได้ตอบรับแผนการประชุมปัญหาสันติภาพตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: ชื่อประเทศที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเอเซีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอร์แดน[Jødaēn] (n, prop) EN: Kingdom of Jordan ; Jordan  FR: Jordanie [f]
ประเทศจอร์แดน[Prathēt Jødaēn] (n, prop) EN: Jordan  FR: Jordanie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JORDAN JH AO1 R D AH0 N
JORDANA Y AO0 R D AE1 N AH0
JORDANS JH AO1 R D AH0 N Z
JORDAN'S JH AO1 R D AH0 N Z
JORDANIAN JH AO2 R D EY1 N IY0 AH0 N
JORDANIANS JH AO0 R D EY1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jordan (n) ʤˈɔːdn (jh oo1 d n)
Jordanian (n) ʤˈɔːdˈɛɪnɪəʳn (jh oo1 d ei1 n i@ n)
Jordanians (n) ʤˈɔːdˈɛɪnɪəʳnz (jh oo1 d ei1 n i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约旦[Yuē dàn, ㄩㄝ ㄉㄢˋ, / ] Jordan, #11,547 [Add to Longdo]
乔丹[qiáo dān, ㄑㄧㄠˊ ㄉㄢ, / ] Jordan, Formula 1 racing team, #13,978 [Add to Longdo]
约旦河[Yuē dàn hé, ㄩㄝ ㄉㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] Jordan River, #22,584 [Add to Longdo]
约但[Yuē dàn, ㄩㄝ ㄉㄢˋ, / ] Jordan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jordanbogen {m} [math.]simple arc [Add to Longdo]
Jordankästchen {n} [math.]Jordan block [Add to Longdo]
Jordannormalform {f} [math.]Jordan canonical form [Add to Longdo]
Jordanien [geogr.]Jordan (jo) [Add to Longdo]
Jordan {m}Jordan [Add to Longdo]
Jordanier {m}; Jordanierin {f}Jordanian [Add to Longdo]
jordanisch {adj}Jordanian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョルダンギンザメ[jorudanginzame] (n) Chimaera jordani (species of deep water cartilaginous ghost shark) [Add to Longdo]
ヨルダン[yorudan] (n,adj-no) Jordan; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jordan
   n 1: a river in Palestine that empties into the Dead Sea; John
      the Baptist baptized Jesus in the Jordan [syn: {Jordan},
      {Jordan River}]
   2: an Arab kingdom in southwestern Asia on the Red Sea [syn:
     {Jordan}, {Hashemite Kingdom of Jordan}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top