ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jon

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jon-, *jon*
Possible hiragana form: じょん
English-Thai: Longdo Dictionary
keeping up with the joneses(phrase) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jones(sl) การติดยา
jones(sl) อวัยวะเพศชาย (คำหยาบต้องห้าม)
jonquil(n) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีใบแคบและยาว ดอกมีสีเหลือง, See also: ต้นนาร์ซิสสัส, Syn. narcissus, Narcissus jonquilla

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jonesn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา,ชาวอเมริกัน
mah-jong(มา'จอง') n. ไพ่นกกระจอก
mah-jongg(มา'จอง') n. ไพ่นกกระจอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jongleurนักแสดงสัญจร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jonA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
jonA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
jonA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
jonA Mr Jones came while you were out.
jonA Mr Jones has come to see you.
jonA Mr Jones is waiting for you outside.
jonA welcome party was held in honor of Mr Jones.
jonHe is Mr Jones.
jonHow do you do, Mrs. Jones?
jonI expect to see Mr Jones next week.
jonI had Mr Jones correct my composition.
jonI had my composition corrected by Mr Jones.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโศก[asōk] (n) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree
ชุมทาง[chumthāng] (n) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)  FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
เอ็น[en] (n) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew  FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
จอน อึ๊งภากรณ์[Jøn Eungphakøn] (n, prop) EN: Jon Ungpakorn  FR: Jon Ungpakorn
การรวมกัน[kān rūam kan] (n) EN: combination  FR: combinaison [f] ; adjonction [f]
คำสั่งห้าม[khamsang hām] (n, exp) EN: injunction ; restraining order  FR: injonction [f]
คำสั่งห้ามชั่วคราว[khamsang hām chūakhrāo] (n, exp) EN: temporary injunction  FR: injonction temporaire [f]
คำสั่งศาล[khamsang sān] (n, exp) EN: writ ; ruling ; decree ; court order  FR: décison judiciaire [f] ; acte judiciaire [m] ; injonction [f]
ขัดคำสั่ง[khat khamsang] (v, exp) EN: disobey an order  FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
เกลื่อน[kleūoen] (v) EN: be scattered ; be widespread  FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller

CMU English Pronouncing Dictionary
JON JH AA1 N
JONI JH OW1 N IY0
JONE JH OW1 N
JONG JH AO1 NG
JONN JH AA1 N
JONES JH OW1 N Z
JONAS JH OW1 N AH0 S
JONAH JH OW1 N AH0
JON'S JH AA1 N Z
JONES' JH OW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jong (n) jˈɒŋ (y o1 ng)
Jones (n) ʤˈounz (jh ou1 n z)
Jonah (n) ʤˈounə (jh ou1 n @)
jonquil (n) ʤˈɒŋkwɪl (jh o1 ng k w i l)
Jonathan (n) ʤˈɒnəθən (jh o1 n @ th @ n)
jonquils (n) ʤˈɒŋkwɪlz (jh o1 ng k w i l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史景迁[Shǐ Jǐng qiān, ㄕˇ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧㄢ, / ] Jonathan D Spence (1936-), distinguished British US historian of China, author of The search for modern China 追尋現代中國|追寻现代中国, #211,057 [Add to Longdo]
约纳[Yuē nà, ㄩㄝ ㄋㄚˋ, / ] Jonah, #529,296 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jongleur {m}juggler [Add to Longdo]
Jonglieren {n}jugglery [Add to Longdo]
jonglieren | jonglierend | jongliert | jongliert | jonglierteto juggle | juggling | juggled | juggles | juggled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
がめる;ガメる[gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
てつまん[tetsuman] (n) all-night Mah Jongg [Add to Longdo]
アルファバージョン[arufaba-jon] (n) {comp} alpha version [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イリュージョン[iryu-jon] (n) illusion; (P) [Add to Longdo]
イルージョン[iru-jon] (n) illusion [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
イントロビジョン[intorobijon] (n) intro-vision [Add to Longdo]
インフュージョン[infuyu-jon] (n) infusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
タイトリージョン[たいとりーじょん, taitori-jon] title-region [Add to Longdo]
ディシジョンツリー[でいしじょんつりー, deishijontsuri-] decision tree [Add to Longdo]
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point [Add to Longdo]
ニューバージョン[にゅーばーじょん, nyu-ba-jon] new version [Add to Longdo]
バージョン[ばーじょん, ba-jon] version [Add to Longdo]
バージョン番号[バージョンばんごう, ba-jon bangou] version number [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top