ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

johnston

JH AA1 N S T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -johnston-, *johnston*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're walking through Johnston Gate into Harvard Yard.เราเดินทะลุ ผ่านประตูจอห์นตัน เข้าไปในฮาวาร์ดยาร์ด Momentum Deferred (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOHNSTON JH AA1 N S T AH0 N
JOHNSTONE JH AA1 N S T OW2 N
JOHNSTON'S JH AA1 N S T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Johnstone (n) ʤˈɒnstən (jh o1 n s t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约翰斯顿[Yuē hàn sī dùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Johnston, Johnson, Johnstone etc, name, #98,443 [Add to Longdo]
琼斯顿[Qióng sī dùn, ㄑㄩㄥˊ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Johnston (name), #869,046 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
ルリメイシガキスズメダイ[rurimeishigakisuzumedai] (n) blue-eye damselfish (Plectroglyphidodon johnstonianus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Johnston
   n 1: Confederate general in the American Civil War; led the
      Confederate troops in the West (1807-1891) [syn:
      {Johnston}, {J. E. Johnston}, {Joseph Eggleston Johnston}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top