ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jobie

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jobie-, *jobie*
Possible hiragana form: じょびえ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jobie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jobie*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There you go, Jobie.- Hier, JobieChildren of the Corn (1984)
No, Jobie!- Nein, JobieChildren of the Corn (1984)
Jobie and Sarah. Find me a bottle.Jobie und Sarah. Children of the Corn (1984)
Jobie, come here.- Jobie, komm her. Children of the Corn (1984)
Jobie!JobieChildren of the Corn (1984)
Jobie!JobieChildren of the Corn (1984)
- Jobie!- JobieChildren of the Corn (1984)
Jobie!- JobieChildren of the Corn (1984)
Jobie!JobieChildren of the Corn (1984)
Jobie!JobieChildren of the Corn (1984)
Jobie!JobieChildren of the Corn (1984)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュミットオオトカゲ[, shumittoootokage] (n) peach throat monitor (Varanus jobiensis, species of carnivorous monitor lizard native to Australia) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top