ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jerry

JH EH1 R IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jerry-, *jerry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jerry-built[SL] สะเพร่า, See also: ประมาท, ไม่ระวัง, ลวกๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jerry.เจอร์รี่ Oh, God! (1977)
Now, bear in mind, we had him on the run, Jerry.ตอนนี้จำไว้ เรามีเขาในการทำงาน, เจอร์รี่ เราต้องการที่จะยืนอยู่ทั้งคืน แน่นอน How I Won the War (1967)
I don't think Jerry will disappoint us, so shut up!จะทำให้เราผิดหวังดังนั้นหุบ ปาก! ฉันไม่คิดว่าฉันจะทำอย่างนั้น How I Won the War (1967)
Yes, Jerry.ค่ะ ใช่เจอร์รี่ Oh, God! (1977)
Jerry Christian goes back, running back near the wall and he takes it for the out.เจอร์รี่คริสเตียนถอยหลัง วิ่งไปใกล้กําเเพง... เเล้วก็รับลูกไว้ได้ครับ Jaws (1975)
Jerry.เจอร์รี่ Oh, God! (1977)
And now an oldie but a goodie, Jerry Gray and A String of Pearls,เพลงเก่าแสนเพราะ "สตริงออฟเพิร์ล"จากเจอร์รี่ เกรสครับ Oh, God! (1977)
Top-ten time on KGOD, What is it, Jerry?เพลงท็อป 10 จาก เคจีโอดี มีอะไรเจอร์รี่ Oh, God! (1977)
Jerry, does he know how you feel about him?ท่านรู้มั้ยคุณรู้สึกยังไงกับท่าน Oh, God! (1977)
Jerry?เจอร์รี่ Oh, God! (1977)
Jerry?เจอร์รี่ Oh, God! (1977)
Jerry Landers. He said that he wanted me to be his messenger, like Moses.เจอร์รี่ แลนเดอร์ส ท่านบอกว่า อยากให้ผมเป็นผู้ส่งข้อความ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jerryDid Jerry really win a lottery?
jerryExplain in to once more, Jerry.
jerryJerry is the bean counter for our company.
jerrySome lawn equipment is loaded into the jerry-built cart.
jerryThey named their cats Tom and Jerry.

CMU English Pronouncing Dictionary
JERRY    JH EH1 R IY0
JERRY'S    JH EH1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jerry    (n) ʤˈɛriː (jh e1 r ii)
jerry    (n) ʤˈɛriː (jh e1 r ii)
jerry-built    (j) ʤˈɛrɪ-bɪlt (jh e1 r i - b i l t)
jerry-builder    (n) ʤˈɛrɪ-bɪldər (jh e1 r i - b i l d @ r)
jerry-builders    (n) ʤˈɛrɪ-bɪldəz (jh e1 r i - b i l d @ z)
jerry-building    (n) ʤˈɛrɪ-bɪldɪŋ (jh e1 r i - b i l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杨致远[Yáng Zhì yuǎn, ㄧㄤˊ ㄓˋ ㄩㄢˇ, / ] Jerry Yang (1968-), Taiwan-US millionaire and creator of Yahoo, #47,459 [Add to Longdo]
豆腐渣工程[dòu fu zhā gōng chéng, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙ ㄓㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] jerry-built building project; lit. built on soya bean dregs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェリカン[, jierikan] (n) jerrycan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Jerry
      n 1: offensive term for a person of German descent [syn:
           {Kraut}, {Krauthead}, {Boche}, {Jerry}, {Hun}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top