ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jermain

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jermain-, *jermain*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't dazzle easily. The last time was a young kid called Jermain Defoe.คนล่าสุดเห็นจะเป็น เด็กที่ชื่อเจอร์เมน เดโฟ Goal! The Dream Begins (2005)
Jermaine, let it go!เจอร์เมน ไม่เอาน่า Gridiron Gang (2006)
Don't forget, you work for me now, Jermaine.อย่าลืมสินายทำงานกับฉันแล้ว เจอร์เมน Gridiron Gang (2006)
My name's Jermaine. My favorite color is red.ฉันชื่อเจอร์เมนน์\\\ ชอบสีแดง Precious (2009)
- Jermaine, me expect better from you.-เจอร์เมน ฉันคิดว่าเธอจะดีนะ Precious (2009)
The people versus jermaine fisher.ประชาชนต้องพบกับ เจอร์มานีน ฟิชเชอร์ Left Behind (2015)
Jermaine fisher and the guy who got away last night.เจอร์มานีน ฟิชเชอร์และชายอีกคนที่หลบหนีไปได้เมื่อคืนวานนี้ Left Behind (2015)
You don't look like you could hang, Jermaine.Du wirkst nicht, als würdest du dazu passen, Jermaine. How High (2001)
Jermain Defoe.Jermain Defoe. Notes on a Scandal (2006)
that's... that's Jemaine's lips.das... das sind Jermaine`s Lippen. Sally (2007)
- The Jermaine fight I covered.- Der Boxkampf mit Jermaine, mein Artikel. Resurrecting the Champ (2007)
Hey, did you read the article- Jermaine fight?Hey, hast du den Artikel über den Boxkampf mit Jermaine gelesen? Resurrecting the Champ (2007)
Go cover the Jermaine fight."Schreib über den Boxkampf mit Jermaine." Resurrecting the Champ (2007)
My name's Jermaine.Mein Name ist Jermaine. Precious (2009)
- Jermaine, me expect better from you. - Okay, Rhonda.-Von dir erwarte ich mehr, Jermaine. Precious (2009)
Jermaine Dye homers again, his second in two games.Homerun durch Jermaine Dye, sein zweiter in zwei Spielen. Moneyball (2011)
Jermaine here's gonna stick to you like glue, 2417 to make sure you get it.Jermaine wird wie eine Klette an dir hängen. Rund um die Uhr, damit du's auch tust. Hard Boiled Sweets (2012)
Oh, you ain't gonna kill me, Jermaine, come on.Du drückst doch nicht ab, Jermaine. Hard Boiled Sweets (2012)
So how you gonna do me, Jermaine?Wie sollst du mich erledigen, Jermaine? Hard Boiled Sweets (2012)
I'm a grown-up, Jermaine I know the score.Ich bin erwachsen, Jermaine. Hard Boiled Sweets (2012)
Don't insult my intelligence, Jermaine, please?- Beleidige nicht meine Intelligenz, Jermaine! Ich bitte dich. Hard Boiled Sweets (2012)
Well, stop acting like one, then, Jermaine. I ain't.- Dann hör auf, dich so zu verhalten, Jermaine. Hard Boiled Sweets (2012)
Me and Jermaine will sort out this mess. Delta?Ich mach mit Jermaine die Schweinerei hier weg. Hard Boiled Sweets (2012)
Jermaine, you're pointing your gun in the wrong face. Yeah?Jermaine, du zielst mit deiner Knarre aufs falsche Gesicht. Hard Boiled Sweets (2012)
And I need you to focus, so we can get Cruella de Vil's mom in there a damn table before she kills Jermaine!Und du musst dich konzentrieren, damit Cruella de Vils Mutter da drin einen verdammten Tisch bekommt, bevor sie Jermaine tötet! Es ist unmöglich. Live and Let Dine (2013)
It's like that '80s Jermaine Stewart song.Es ist wie dieser Song von Jermaine Stewart aus den 80ern. Recovery (2013)
Oh, my God, Jermaine Stewart was so wrong.Oh mein Gott. Jermaine Stewart lag so was von falsch. Recovery (2013)
Well, I heard Kensi and Deeks talking about Jermaine Stewart, so I thought it was '80s week.Ich habe Kensi und Deeks über Jermaine Stewart reden hören, also dachte ich, dass 80er-Woche ist. Recovery (2013)
I'd like you to meet my husbands, Cyrus and Jermaine.Das sind meine Ehemänner, Cyrus und Jermaine. Bottom of the World (2014)
The people versus jermaine fisher.Das Volk gegen Jermaine Fisher. Left Behind (2015)
Jermaine fisher and the guy who got away last night.Jermaine Fisher und den Kerl, der letzte Nacht entkommen konnte. Left Behind (2015)
Brantley Jermaine House.Bunt Jackson. Brantley Jermaine House. Holy Mojo (2017)
"Now that Michael Jackson's dead, I can finally listen to all this Jermaine Jackson.""Jetzt wo Michael Jackson tot ist, kann ich endlich Jermaine Jackson hören." Lucas Brothers: On Drugs (2017)
I can finally listen to all this Jermaine Jackson.""Jetzt, wo Prince tot ist, kann ich endlich Jermaine Jackson hören." Lucas Brothers: On Drugs (2017)
- No one's listening to Jermaine Jackson.- Niemand hört Jermaine Jackson. Lucas Brothers: On Drugs (2017)
No one's listening to Jermaine.Niemand hört Jermaine. Lucas Brothers: On Drugs (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
JERMAINE JH ER0 M EY1 N

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top