ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jere

JH EH1 R IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jere-, *jere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeremiad[N] การคร่ำครวญที่ยาวนาน, See also: การโอดครวญ, Syn. lamentation, complaint., Ant. rejoicing, exultation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jeremiad(เจอระไม'แอด) n. ความเศร้าหมอง,การโอดครวญ,ความโทมนัส, Syn. lamentation

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jeremy?เจเรมี? Yellow Submarine (1968)
What shall we do, Jeremy?สิ่งที่เราควรจะทำอย่างไร เจเรมี ? Yellow Submarine (1968)
- That was lovely, Jeremy.นั่นคือที่น่ารัก, เจเรมี Yellow Submarine (1968)
Jeremy, what do you know about holes?เฮย, เจเรมี สิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับหลุม? Yellow Submarine (1968)
Where's Jeremy?เฮย, ที่ เจเรมี คือ? ก็ที่เขาอยู่ที่นั่น Yellow Submarine (1968)
Booby, Jeremy, Hillary, where are you?บูบี เจเรมี ฮิลลารี ที่คุณมีอะไรบ้าง Yellow Submarine (1968)
Jeremy, can it be you?เจเรมี ก็อาจคือคุณ? Yellow Submarine (1968)
Shh, that's enough, Jeremy.จุ๊ ๆ ที่พอ เจเรมี Yellow Submarine (1968)
Jeremy!เจเรมี! Yellow Submarine (1968)
I gave the rest to Jeremy.ฉันให้ส่วนที่เหลือให้ เจเรมี Yellow Submarine (1968)
We now go to Jeremy Roth, who is reporting from the Very Large Array near Socorro, New Mexico.ตอนนี้เราไปที่เจเรมี โรทที่มีการรายงาน จากจำนวนมากแห่ใกล้ โสโคโร Contact (1997)
Jeremy Roth, CNN, Socorro, New Mexico.คำถามมากขึ้นเท่านั้น เจเรมีโรทซีเอ็นเอ็น โสโคโร, Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jereI left Jeremy poring over his notes for his first accountancy exam tomorrow.
jereEverybody respects Jeremy because he carries out all his responsibilities.

CMU English Pronouncing Dictionary
JERE    JH EH1 R IY0
JEREZ    Y EH0 R EH1 Z
JEREL    JH EH1 R AH0 L
JEREB    JH EH1 R IH0 B
JERELD    JH EH1 R IH0 L D
JEREMY    JH EH1 R AH0 M IY2
JEREMIA    Y EH0 R IY1 M IY0 AH0
JEREMIAD    JH EH2 R AH0 M AY1 AH0 D
JEREMIAH    JH EH2 R AH0 M AY1 AH0
JEREMY'S    JH EH1 R AH0 M IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jeremy    (n) ʤˈɛrəmiː (jh e1 r @ m ii)
jeremiad    (n) ʤˌɛrɪmˈaɪæd (jh e2 r i m ai1 a d)
jeremiads    (n) ʤˌɛrɪmˈaɪædz (jh e2 r i m ai1 a d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杰里米[Jié lǐ mǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧˇ ㄇㄧˇ, / ] Jeremy (name), #143,239 [Add to Longdo]
耶利米[Yē lì mǐ, ㄧㄝ ㄌㄧˋ ㄇㄧˇ, ] Jeremy or Jeremiah (name), #249,940 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jerevan (Hauptstadt von Armenien)Yerevan (capital of Armenia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレミヤ書[エレミヤしょ, eremiya sho] (n) Jeremiah (book of the Bible) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top