ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

janka

JH AE1 NG K AH0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -janka-, *janka*
Possible hiragana form: じゃんか
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา janka มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *janka*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When he's captured, he'll be taken to Soska's headquarters at Lubjanka Military Prison.Wenn er gefasst wird, bringt man ihn in Soskas Hauptquartier im Militärgefängnis LubjankaMemory (1966)
"In a village called Rajanka, all the Jews were evicted, forced to leave their homes.""Aus einem Dorf namens Rajanka wurden sämtliche Juden vertrieben. Sie mussten ihre Häuser verlassen." Fiddler on the Roof (1971)
I spent, uh, 14 months in the Lubyanka Prison.Ich war, äh, 14 Monate im Lubjanka-Gefängnis. Lost and Found (1984)
A guard at the Lubyanka was so outraged at what they had done that he assisted me in my escape.Eine Wache in Lubjanka war so wütend über das, was sie getan haben, dass er mir half zu fliehen. Lost and Found (1984)
I'm, uh, very popular in Lubyanka.Ich bin, äh, in der Lubjanka sehr bekannt. Tail of the Dancing Weasel (1985)
Thanks to her, and an agent code-named Scarecrow I spent six months in Lubyanka Prison for my troubles.Dank ihr und einem Agenten mit dem Codenamen Scarecrow musste ich 6 Monate ins Lubjanka-Gefängnis. Wrong Number (1986)
- You'd be amazed at the speed and accuracy of our new ID section at Dzerzhinsky Square.- Sie wären überrascht, wie schnell wir am Lubjanka-Platz Identitäten prüfen können. Wrong Number (1986)
The billionaire industrialist and his son... were taken to the infamous Lubyanka prison... where they await trial along with General Leo Sklarov.Der Milliardär und sein Sohn Ilya wurden in die Lubjanka gebracht wo sie und General Sklarov die Verhandlung abwarten. The Saint (1997)
That's quite a theory.Kennen Sie das Jankata-Abkommen? The Voyager Conspiracy (1999)
- Say hello to our new njanka.Begrüß unseren neuen NjankaØje for øje, del 1 (2011)
Njanka?NjankaØje for øje, del 1 (2011)
Come on, njanka.Los, NjankaØje for øje, del 1 (2011)
Do you know your son is here in the cells of the dreaded Lubyanka?Weißt du, dass dein Sohn hier ist, in den Zellen des gefürchteten Lubjanka-Gebäudes? ! White Nights (2011)
- We had Soljanka in the restaurant. Alone?Wir waren im "Schwarzen Hahn" Soljanka essen. Der Überfall (2013)
Lubyanka and Lefortovo prisons, we discovered in torture that vacuum glass explosion inside mouth causes damage to...Gefängnissen Lubjanka und Lefortowo erkannten wir bei der Folter, dass Vakuumglasexplosionen im Mund schädlich sind für Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Cyril, please, I was in the Lubyanka.Ach, berüchtigt. Cyril, bitte, ich war in "Lubjanka". Archer Vice: Smugglers' Blues (2014)
You silly thing, Janka! What can do I with that?Ich bringe dich um, Janka, was soll ich damit machen? Mom and Other Loonies in the Family (2015)
You're such a dippy damsel, Janka!Du bist ein Tolpatsch, JankaMom and Other Loonies in the Family (2015)
It's not the Lubyanka.Es ist nicht das LubjankaOriole (2015)
Source in Lubyanka Square just forwarded this to us.Das hat unsere Quelle am Lubjanka-Platz geschickt. Criminal (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
JANKA    JH AE1 NG K AH0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top