ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

izanagi

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -izanagi-, *izanagi*
Possible hiragana form: いざなぎ
Japanese-English: EDICT Dictionary
伊弉諾景気;いざなぎ景気[いざなぎけいき, izanagikeiki] (n) Izanagi economic boom (1965-70) of Japan [Add to Longdo]
伊弉諾尊;伊邪那岐命[いざなぎのみこと;いざなきのみこと, izanaginomikoto ; izanakinomikoto] (n) (See 伊弉冉尊) Izanagi; male deity who fathered Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]
火結神;火産霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
迦具土神[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
天の御柱[あまのみはしら, amanomihashira] (n) (arch) (See オノコロ島・1) Ama no Mihashira; the heavenly pillar on Onokoro Island, around which Izanagi and Izanami are said to have wed [Add to Longdo]
天の瓊矛[あまのぬほこ, amanonuhoko] (n) (arch) (See オノコロ島・1) Ama no Nuhoko; the heavenly jeweled spear used by Izanagi and Izanami [Add to Longdo]
軻遇突智[かぐつち, kagutsuchi] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Izanagi
      n 1: the god who fathered the islands and gods of Japan with his
           sister Izanami

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top