ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iberian

AY0 B IH1 R IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iberian-, *iberian*
Possible hiragana form: いべりあん
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเดินดงสีเทาดำ[nok doēn dong sī thao dam] (n, exp) EN: Siberian Thrush  FR: Grive de Sibérie [f] ; Merle sibérien [m] ; Grive sibérienne [f] ; Merle de Sibérie [m] ; Merle à sourcils blancs [m]
นกเขนน้อยไซบีเรีย[nok khēn nøi Saibīrīa] (n, exp) EN: Siberian Blue Robin  FR: Rossignol bleu [m] ; Rossignol de Sibérie [m] ; Rossignol bleu de Chine [m] ; Rossignol bleu du Japon [m] ; Rossignol azuré [m]
นกคอทับทิม[nok khø thapthim] (n, exp) EN: Siberian Rubythroat  FR: Rossignol calliope [m] ; Calliope sibérienne [f] ; Calliope sibérienne à gorge rubis [f] ; Calliope de Sibérie [f] ; Calliope du Kamtchatka [f]
นกอุ้มบาตรแถบตาดำ[nok um bāt thaēp tā dam] (n, exp) EN: East Siberian Wagtail  FR: Bergeronnette (grise) de Sibérie [f]
นกยอดหญ้าหัวดำ[nok yøt yā hūa dam] (n, exp) EN: Siberian Stonechat  FR: Tarier de Sibérie [m]
เพียงพอนเหลือง[phīengphøn leūang] (n, exp) EN: Siberian Weasel

CMU English Pronouncing Dictionary
IBERIAN AY0 B IH1 R IY0 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊比利亚半岛[Yī bǐ lì yà bàn dǎo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Ibérian peninsula, #110,888 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Iberischer Zilpzalp {m} [ornith.]Iberian Chiff-chaff (Phylloscopus ibericus) [Add to Longdo]
Pyrenäenhalbinsel {f}; iberische Halbinsel {f}Iberian Peninsula [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シベリアヤツメ[shiberiayatsume] (n) Siberian brook lamprey (Lethenteron kessleri, species found in Eastern Europe and Siberia) [Add to Longdo]
シベリアンハスキー[shiberianhasuki-] (n) Siberian husky [Add to Longdo]
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger [Add to Longdo]
シベリア縞栗鼠[シベリアしまりす, shiberia shimarisu] (n) (uk) Siberian chipmunk (Tamias sibiricus) [Add to Longdo]
蝦夷鼯鼠[えぞももんが;エゾモモンガ, ezomomonga ; ezomomonga] (n) (uk) Pteromys volans orii (subspecies of the Siberian flying squirrel, endemic to Hokkaido) [Add to Longdo]
蝦夷縞栗鼠[えぞしまりす, ezoshimarisu] (n) (uk) Tamias sibiricus lineatus (subspecies of Siberian chipmunk native to Hokkaido) [Add to Longdo]
海棠[かいどう;カイドウ, kaidou ; kaidou] (n) (1) flowering crab apple (Malus halliana); (2) Kaido crab apple (Malus micromalus); (3) Chinese flowering apple (Malus spectabilis); (4) Siberian crab apple (Malus baccata); (5) aronia (flower) [Add to Longdo]
鋸草[のこぎりそう;ノコギリソウ, nokogirisou ; nokogirisou] (n) (1) (uk) Siberian yarrow (Achillea sibirica); (2) (See アキレア) achillea [Add to Longdo]
高嶺七竈[たかねななかまど;タカネナナカマド, takanenanakamado ; takanenanakamado] (n) (uk) Siberian mountain ash (Sorbus sambucifolia) [Add to Longdo]
縞栗鼠[しまりす;シマリス, shimarisu ; shimarisu] (n) (uk) chipmunk (esp. the Siberian chipmunk, Tamias sibiricus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Iberian
   adj 1: of or relating to the Iberian Peninsula or its
       inhabitants
   n 1: a native or inhabitant of Iberia in the Caucasus
   2: a native or inhabitant of the Iberian Peninsula (especially
     in ancient times)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top